WhatsApp      

PREINSCRIPCIÓ PFI CURS 2024/2025

INFORMACIÓ GENERAL

Tota la informació detallada la trobaràs en el següent enllaç: https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/pfi/informat/calendari/

 

Durant la preparació, presentació i seguiment de la sol·licitud de preinscripció

 • Oferta inicial de places: 30 d'abril de 2024:
  Publicació de l'oferta de places per centre i curs. Clica aquí per accedir.
 • Del 2 al 9 de maig de 2024: presentació de sol·licituds https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/pfi/preinscriute/sollicitud/
 • És molt important respectar les dates, perquè les sol·licituds que es presentin fora d'aquest termini perdran totes les prioritats que haurien pogut tenir a l'hora d'obtenir la plaça. Els criteris de prioritat serveixen per donar una puntuació a cada sol·licitud. D'aquesta manera s'estableix l'ordre d'accés a les places de cada centre.
 • Entrevistes d'orientació i valoració: del 2 al 23 de maig de 2024
  Es tracta d'entrevistes d'orientació i valoració de l'adequació del programa a la situació, els interessos, motivació i aptituds de l'alumne/a així com a la seva manca d'experiència laboral. Tindran lloc segons la convocatòria individual feta pel centre.
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 27 de maig de 2024. Clica aquí per accedir
  Un cop acabat el període de presentació de sol·licituds, els centres educatius estudien cadascuna de les peticions que han rebut: n'analitzen les dades, els criteris de prioritat que les famílies demanen que es tinguin en compte, i també els documents justificatius. Tot seguit, publiquen la llista de sol·licituds amb els barems provisionals. En aquesta llista hi ha les sol·licituds ordenades alfabèticament amb la puntuació que ha rebut cada sol·licitud en aplicar-hi el barem.
 • Presentació de reclamacions: del 27 de maig al 3 de juny de 2024: 
  Durant aquest període, si detectes alguna errada o anomalia en el barem assignat, pots presentar una reclamació.
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 6 de juny de 2024:
  Un cop resoltes totes les reclamacions presentades, el centre educatiu publica la llista ordenada de sol·licituds amb la puntuació i el número de desempat corresponent. Clica aquí per accedir.
 • Sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts: 6 de juny de 2024
  El nombre de places a cada centre educatiu és limitat. Si el nombre de peticions supera el d'alumnes que el centre educatiu pot acollir, cal aplicar un sistema de desempat entre les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació. Per fer-ho, s'obté un número per sorteig a partir del qual s'ordenen totes les peticions empatades en punts, tenint en compte el número de desempat que s'ha assignat a cada sol·licitud. El sorteig tindrà lloc a les 11 hores, als serveis centrals del Departament d'Educació (Via Augusta, 202-226, Barcelona).
 • Llista ordenada: 11 de juny de 2024. Clica aquí per accedir
  Després del sorteig, s'elabora la llista de sol·licituds per a l'assignació de places. Per fer aquesta llista, en primer lloc es té en compte les adscripcions, desprès la puntuació de criteris prioritaris, de més a menys, i en cas d'empat primer la puntuació pels criteris complementaris i després el número de desempat.
 • Ampliació de peticions de preinscripció per a alumnes sense plaça assignada a cap centre: del 19 al 21 de juny de 2024: 
  Si no s'ha obtingut cap plaça en els centres demanats, durant aquest període es poden ampliar les peticions originals i demanar places en centres que en tinguin de disponibles, un cop feta la primera fase d'assignació de places.
  Després d'aquesta ampliació de la sol·licitud, es fa el procés definitiu d'assignació tenint en compte aquestes peticions ampliades.
 • Oferta final de places: 1 de juliol de 2024
  Publicació del nombre de places per centre i curs.
 • Llista d'alumnes admesos i llista d'espera: 1 de juliol de 2024:
  Finalment, publicació de la llista d'alumnes admesos al centre. Podeu consultar aquí totes les llistes.


A l’hora de formalitzar la matriculació

 • Matriculació: del 2 al 8 de juliol. 

 

Aquest centre participa en les accions finançades pel Ministeri d’Educació i Formació
Professional i per la Unió Europea Next Generation EU.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i de 0% de coeficient digital, de conformitat amb l’annex 6 Taula de seguiment per a l’acció pel clima i l’etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.


L’Institut de l’Ebre participa en el programa del Fons Social Europeu + 2021/2027 Orientació educativa en centres de formació professional

 
 
 

 

Aquest centre participa en les accions finançades pel Ministeri d’Educació i Formació
Professional i per la Unió Europea Next Generation EU.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i de 0% de coeficient digital, de conformitat amb l’annex 6 Taula de seguiment per a l’acció pel clima i l’etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.


L’Institut de l’Ebre participa en el programa del Fons Social Europeu + 2021/2027 Orientació educativa en centres de formació professional

 

Institut de l'Ebre Av. Colom 34-42 43500 Tortosa Tel: 977500949 Fax: 977503064 e-mail: iesebre@iesebre.com