WhatsApp      

INSTITUT

El centre, ubicat al barri de Ferreries de Tortosa, va ser fundat l'any 1928 amb el nom de "Centro de Formación Técnico Industrial" i és un del més antics de Catalunya.

Al llarg de la seva història ha passat per diferents etapes i ha tingut també diferents noms: "Escuela del Trabajo", "Escuela de Maestría Industrial", "Centro de Formación Profesional", "Institut Politècnic de Formació Professional", "IES-SEP de l'Ebre" i actualment "Institut de l'Ebre".

L'Institut de l'Ebre sempre ha donat resposta a les necessitats de formació de les nostres terres, ha anat canviant i evolucionant al mateix temps que ho fa la societat i és un centre de referència a les nostres comarques.

L’Institut està immers en el programa de QUALITAT I MILLORA CONTÍNUA i està certificat en la norma ISO 9001/2000, que ens acredita com a centre de qualitat en l'ensenyament i en la gestió de centres.

També estem certificats com ESCOLA VERDA.

 

Aquest centre participa en les accions finançades pel Ministeri d’Educació i Formació
Professional i per la Unió Europea Next Generation EU.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i de 0% de coeficient digital, de conformitat amb l’annex 6 Taula de seguiment per a l’acció pel clima i l’etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.


L’Institut de l’Ebre participa en el programa del Fons Social Europeu + 2021/2027 Orientació educativa en centres de formació professional

 
 
 

 

Aquest centre participa en les accions finançades pel Ministeri d’Educació i Formació
Professional i per la Unió Europea Next Generation EU.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i de 0% de coeficient digital, de conformitat amb l’annex 6 Taula de seguiment per a l’acció pel clima i l’etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.


L’Institut de l’Ebre participa en el programa del Fons Social Europeu + 2021/2027 Orientació educativa en centres de formació professional

 

Institut de l'Ebre Av. Colom 34-42 43500 Tortosa Tel: 977500949 Fax: 977503064 e-mail: iesebre@iesebre.com