WhatsApp      

PFI- PTT TORTOSA 2 – AUXILIAR DE FABRICACIÓ MECÀNICA I INSTAL·LACIONS EL·LECTROTÈCNIQUES (FM03) (1 grup)

PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ - Pla de Transició al Treball PTT Tortosa 2

 

 

Tens entre 16 i 21 anys i no has obtingut el graduat en GESO?

  • Una bona opció si no has aprovat l’ESO, i tens entre 16 i 21 anys.
  • Ara pots decidir a quina professió et vols dedicar!
  • Una formació d’un curs Acadèmic  

 

Què són els PFI-PTT?

Els programes de formació i inserció són voluntaris i estan adreçats als joves que compleixin com a mínim 16 anys d'edat i com a màxim 21 en l'any d'inici del programa, que hagin deixat l'educació secundària obligatòria (ESO) sense obtenir-ne el títol i que, en el moment d'iniciar els programes, no segueixin estudis en el sistema educatiu ni participin en altres accions de formació.

La finalitat d'aquests programes és proporcionar a aquests joves la possibilitat d'incorporar-se de nou al sistema educatiu per continuar estudis de formació professional. Han de facilitar, també, l'aprenentatge imprescindible per accedir al mercat de treball amb millors possibilitats d'obtenir una ocupació qualificada i duradora.

Tenen una durada total de 1.000 hores, un curs academic (de setembre a juny).

Els PFI permeten realitzar pràctiques laborals en empreses.

 

Que aprendràs al PTT Tortosa 2?

  • Fabricació i muntatge mecànic
  • Instal•lacions i reparacions elèctriques
  • Compliment de les mesures de prevenció de riscos laborals.
  • 180 hores de pràctiques en empreses del sector

 

Objectius dels PFI-PTT

La superació d'aquest programa de formació i inserció (PFI) comporta:

Certificació acadèmica i professional que conté la qualificació final obtinguda en el programa de formació i inserció (PFI) i acredita les competències professionals assolides.

Possibilitats per a la superació de la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà.

Reconeixement dels mòduls professionals superats en el programa de formació i inserció (PFI) per a l'obtenció del títol professional bàsic associat al perfil.

Obtenció d'un certificat de professionalitat que emet l'Administració laboral.

Accés als centres de formació d'adults per obtenir el GESO, sense complir el requisit de tenir 18 anys.

 

Quina Formació Rebràs?

Mòduls de formació professional en un perfil específic: 

T’iniciaràs en les  tasques corresponents a un primer nivell de qualificació en la professió que has escollit.

Inclou pràctiques en empreses (FCT)

Lloc Mòduls de Formació professional: Institut de l’Ebre

Mòduls de formació general: 

Obtindràs recursos per desenvolupar-te millor personalment i professionalment i per continuar la teva formació. Conté: coneixement de l’entorn, recerca de feina, tècniques de comunicació i matemàtiques aplicades. Locals dels mòduls de formació general a: Espai Sant Joan

 

I en acabar pots.....

Treballar com a auxiliar de soldadura, processos automatitzats, construcció i/o reparació de maquinària i muntatges d’instal·lacions elèctriques en edificis. (FM03)

Continuar la formació i matricular-te a un cicle formatiu de grau mitjà de la família professional que t'agradi, si aproves la PACFGM (Prova d'Accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà) o a un Centre de Formació d’Adults per treure’t el Graduat en Secundària (GESO).

 

Preinscripció?

Al maig, segons calendari i directrius que publiqui el departament d’Educació.

 

Informació:

Secretaria Institut Ebre Correu de centre: e3960063@xtec.cat

 

Tríptic

Clica aquí per descarregar-te el tríptic

 

Aquest centre participa en les accions finançades pel Ministeri d’Educació i Formació
Professional i per la Unió Europea Next Generation EU.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i de 0% de coeficient digital, de conformitat amb l’annex 6 Taula de seguiment per a l’acció pel clima i l’etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.

 

 
 
 

 

Aquest centre participa en les accions finançades pel Ministeri d’Educació i Formació
Professional i per la Unió Europea Next Generation EU.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i de 0% de coeficient digital, de conformitat amb l’annex 6 Taula de seguiment per a l’acció pel clima i l’etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.

 

 

Institut de l'Ebre Av. Colom 34-42 43500 Tortosa Tel: 977500949 Fax: 977503064 e-mail: iesebre@iesebre.com