WhatsApp      

Itineraris especifics

L'Institut de l'Ebre ofereix el següent itinerari específic:

Itinerari Formatiu Específic "Manteniment d'instal·lacions esportives"

Clicant damunt del títol podeu accedir a més informació.

I clicant damunt el vídeo, el podreu visualitzar.

Per obtenir més informació adreceu-vos a la web de la Generalitat.

 

I en acabar l'itinerari...

La superació de l'itinerari comporta l'obtenció del certificat acadèmic i professional amb la qualificació final obtinguda i l'acreditació de les competències professionals assolides.

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

Institut de l'Ebre Av. Colom 34-42 43500 Tortosa Tel: 977500949 Fax: 977503064 e-mail: iesebre@iesebre.com