WhatsApp      

Escola Verda

Equip de millora d’eficiència i sostenibilitat. Comissió Escola Verda. 


L’INS de l’Ebre forma part del Programa escoles verdes que depèn del Departament de Territori i Sostenibilitat des de l’any 2004. Enguany la Generalitat de Catalunya, ens han renovat el reconeixement com a centre adscrit a la Xarxa d’Escoles Verdes fins al juny de 2020. 

Clica per ampliar 


La nostra participació en el programa té dues vessants:

  1. Vessant externa al centre: participem en els seminaris de coordinació, formació i participació que gestiona l’empresa autoritzada pel Departament per dur a terme l’acompanyament i la revisió dels projectes. Cada curs elaborem i valorem els projectes que ens marquem com a objectiu per continuar treballant en la millora de l’eficiència i la sostenibilitat, tant dins del centre com en relació amb l’entorn. 
  2. Vessant interna al centre: cada curs ens comprometem mitjançant el pla d’acció anual a dur a terme una sèrie d’accions, amb el compromís de millorar en els objectius marcats: millorar l’eficiència dels recursos que fem servir al centre, revisar i optimitzar el sistema de reducció, reutilització i recollida de residus del centre, fer difusió de tota aquesta feina als centres del nostre entorn i fer del nostre centre, un centre més net, més acollidor i més cohesionat amb l’entorn.

Clica per ampliar

Clica per ampliar Clica per ampliar

 

Qui participa en aquest projecte?

L’equip està format per diversos professors del centre que des dels diferents departaments aporten un gran valor afegit, però sobretot es vol que qui sigui el motor d’aquest projecte siguin els alumnes.

Clica per ampliar

Clica per ampliar

Clica per ampliar

Enllaços d'interés:

 

 

Aquest centre participa en les accions finançades pel Ministeri d’Educació i Formació
Professional i per la Unió Europea Next Generation EU.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i de 0% de coeficient digital, de conformitat amb l’annex 6 Taula de seguiment per a l’acció pel clima i l’etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.


L’Institut de l’Ebre participa en el programa del Fons Social Europeu + 2021/2027 Orientació educativa en centres de formació professional

 
 
 

 

Aquest centre participa en les accions finançades pel Ministeri d’Educació i Formació
Professional i per la Unió Europea Next Generation EU.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i de 0% de coeficient digital, de conformitat amb l’annex 6 Taula de seguiment per a l’acció pel clima i l’etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.


L’Institut de l’Ebre participa en el programa del Fons Social Europeu + 2021/2027 Orientació educativa en centres de formació professional

 

Institut de l'Ebre Av. Colom 34-42 43500 Tortosa Tel: 977500949 Fax: 977503064 e-mail: iesebre@iesebre.com