WhatsApp      

SERVEI D'ASSESSORAMENT I RECONEIXEMENT D'FP CURS 2021/2022

 2a CONVOCATÒRIA: febrer 2022 - juny 2022

 

 1a part - FASE D'ASSESSORAMENT: 2a CONVOCATÒRIA: FEBRER 2022 – JUNY 2022 

Els apartats de la Fase d'Assessorament s'aniran completant tal com disposa el calendari establert per aquesta fase.

1. Reunió informativa sobre el Servei d’Assessorament i Reconeixement d’FP 

 • Data: 10 de febrer de 2022 (dijous) 
 • Hora: 18:30 h Lloc: Institut de l’Ebre (Sala Mestral) 
 • Notes a tenir en compte: l’assistència a aquesta reunió no és obligatòria. Té caràcter purament informatiu. Caldrà que confirmeu l’assistència enviant un email a la següent adreça electrònica: serveiarfp@iesebre.com 

 

2. Sol·licitud al Servei d’Assessorament 

 • Període: de l’11 al 18 de febrer de 2022 (tots dos inclosos) 
 • Forma: enviant un email a la següent adreça electrònica: serveiarfp@iesebre.com 

 

3. Publicació de la llista provisional i places de reserva al Servei d’Assessorament

 • Data: 21 de febrer de 2022
 • Clica aquí per accedir al llistat

 

4. Reclamacions a la llista provisional de persones admeses 

 • Període: 22, 23 i 24 de febrer
 • Forma: enviant un email a la següent adreça electrònica: serveiarfp@iesebre.com 

 

5. Publicació de la llista definitiva de persones admeses 

 • Data: 28 de febrer de 2022 
 • Clica aquí per accedir al llistat

 

6. Reunió informativa, amb caràcter obligatori, per a totes les persones admeses al Servei d’Assessorament d’FP 

 • Data: 1 de març de 2022 
 • Hora: 18 h 
 • Lloc: Institut de l’Ebre (Sala Mestral) 
 • Notes a tenir en compte: 
 • Les persones aspirants al Servei d’Assessorament que no assisteixin a aquesta reunió, sense justificació, quedaran fora d’aquest procés fins a la propera convocatòria. 
 • Caldrà que confirmeu l’assistència enviant un email a la següent adreça electrònica: serveiarfp@iesebre.com

 

7. Inscripció, pagament i presentació de la documentació 

 • Període: del 2 a l’11 de març de 2022 (tots dos inclosos) 
 • Documentació que cal presentar:
  • Full d'Inscripció al servei d’assessorament.  Cliqueu  aquí  per descarregar-vos aquest imprès.
  • Fotocòpia del DNI o document equivalent.
  • Document justificatiu de la bonificació o exempció del preu públic, si és el cas.
  • Emplenar el resguard del pagament del preu públic establert pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Cliqueu  aquí  per descarregar-vos aquest document.
  • Fer el pagament per transferència bancària al següent compte bancari indicant “AIR; nom, cognoms”. Descarregar-vos un justificant de pagament.  
 • Instruccions: un cop fet el pagament i emplenats els formularis (full inscripció i resguard pagament) cal enviar tota la documentació correctament escanejada a la següent adreça electrònica: serveiarfp@iesebre.com. Cal indicar a l'assumpte de l'email:  "INSCRIPCIÓ I PAGAMENT ASSESSORAMENT”. També ho podeu lliurar a la secretaria del centre. 
 • NOTES A TENIR EN COMPTE:
  • NO s'acceptarà cap inscripció lliurada o enviada fora del termini establert pel calendari de la Fase d'Assessorament.
  • Les inscripcions al Servei d'Assessorament es realitzen per FAMÍLIES PROFESSIONALS, no per CICLES FORMATIUS.  A l'apartat d'OFERTA DE PLACES CURS 2021-2022 està indicat el nom de totes les famílies professionals i dels seus cicles formatius. Per exemple, una persona que vulgui rebre l'assessorament del cicle formatiu d'Atenció de persones en situació de dependència, no haurà indicar el nom d'aquest cicle, sinó el de la família professional a la que pertany, que en aquest serà la de Serveis Socioculturals i a la Comunitat

 

8. Publicació de la llista definitiva un cop realitzat el pagament 

 • Data: 15 de març de 2022 
 • Clica aquí per accedir al llistat

 

9. Període de sessions del Servei d’Assessorament 

 • Període: del 16 de març al 22 d’abril de 2022 
 • Lloc: Institut de l’Ebre.
 • Normalment aquest període consta de tres sessions d’Assessorament per a totes les persones aspirants que vulguin completar tot el procés. Serà cada professor/a assessor/a qui enviarà un email o trucarà a cada aspirant per a concretar l’horari d’aquestes sessions. 

 

 

 2a part - FASE DE RECONEIXEMENT: 2a CONVOCATÒRIA: FEBRER 2022 – JUNY 2022 

Us recordem que per a participar en el Reconeixement, cal haver fet primer l'Assessorament. 

La fase d'entrevista, entre la persona aspirant i els membres de la  junta de reconeixement, amb caràcter general, es farà presencial, però també es podrà fer telemàticament per causa justificada, segons la normativa vigent en matèria sanitària. 

Els diferents apartats de la Fase de Reconeixement aniran sortint publicats tal com disposa el calendari d'aquesta etapa.  

 

1. Sol·licitud al Servei de Reconeixement 

 • Període: del 25 al 29 d’abril de 2022 (tots dos inclosos) 
 • Forma: enviant un email a la següent adreça electrònica: serveiarfp@iesebre.com 

 

2. Publicació de la llista provisional de persones admeses al Servei de Reconeixement 

 • Data: 4 de maig de 2022
 • Clica aquí per accedir al llistat

 

3. Reclamacions a la llista de persones admeses 

 • Període: 5, 6 i 9 de maig de 2022 
 • Forma: enviant un email a la següent adreça electrònica: serveiarfp@iesebre.com 

 

4. Publicació de la llista definitiva de persones admeses 

 • Data: 11 de maig de 2021 
 • Clica aquí per accedir al llistat

 

5. Inscripció, pagament i presentació de la documentació al Servei de Reconeixement 

 • Període: del 12 al 19 de maig de 2022 (tots dos inclosos) 
 • Lloc: Secretaria de l’Institut de l’Ebre o bé enviant tota la documentació a la següent adreça electrònica: serveiarfp@iesebre.com

 

6. Publicació de la llista definitiva un cop realitzat el pagament 

 • Data: 20 de maig de 2022 
 • Clica aquí per accedir al llistat.

 

7. Període de sessions de les Juntes de Reconeixement 

 • Període: del 23 de maig a l’10 de juny de 2022 (tots dos inclosos)
 • Lloc: Institut de l’Ebre El/la president/a de cada Junta de Reconeixement citarà a cada aspirant indicant-li el dia i l’hora en la qual tindrà lloc cada sessió de junta.

 

INFORMACIÓ 1a CONVOCATÒRIA -  CURS 2021/2022 - SERVEI ASSESSORAMENT I SERVEI RECONEIXEMENT

Cliqueu a la paraula aquí per a consultar la informació

 

 
 

 

 
 
   

 

 
 

 

Institut de l'Ebre Av. Colom 34-42 43500 Tortosa Tel: 977500949 Fax: 977503064 e-mail: iesebre@iesebre.com