WhatsApp      

Espai Empren

Banner Emprenedoria

 Què fem?

És un espai de temps dedicat a compartir propostes i idees emprenedores i treball d'emprenedoria entre alumnat i professorat on l'alumnat és el protagonista. L'alumne és qui proposa, qui té iniciativa per liderar, per fer xarxa, per treballar i el docent, el pot acompanyar i tutoritzar. 

  • Podrem descobrir i debatre fragments de llibres inspiradors i motivadors.
  • Gaudirem de pel.lícules i capítols de sèries sobre el món emprenedor, com per exemple "Joy", "La Xarxa Social", "Jobs", "El fundador", "Silicon Valley", "SuperPumped", "The Dropout", "The playlist"...
  • Realitzarem el "test emprenedor" i coneixerem el model Canvas per treballar el vostre model de negoci.
  • Gaudirem de trobades informals amb emprenedors/es del nostre territori per tal de coneixer-nos tots i totes i poder preguntar-los el què us interessi.
  • Possibilitat d'assistir i participar en esdeveniments relacionats en la Innovació i l'Emprenedoria( 24h d'Innovació, Concurs d'idees i invents de l'Institut de l'Ebre, el MakerFest,...).

 

 

Aquest centre participa en les accions finançades pel Ministeri d’Educació i Formació
Professional i per la Unió Europea Next Generation EU.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i de 0% de coeficient digital, de conformitat amb l’annex 6 Taula de seguiment per a l’acció pel clima i l’etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.


L’Institut de l’Ebre participa en el programa del Fons Social Europeu + 2021/2027 Orientació educativa en centres de formació professional

 
 
 

 

Aquest centre participa en les accions finançades pel Ministeri d’Educació i Formació
Professional i per la Unió Europea Next Generation EU.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i de 0% de coeficient digital, de conformitat amb l’annex 6 Taula de seguiment per a l’acció pel clima i l’etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.


L’Institut de l’Ebre participa en el programa del Fons Social Europeu + 2021/2027 Orientació educativa en centres de formació professional

 

Institut de l'Ebre Av. Colom 34-42 43500 Tortosa Tel: 977500949 Fax: 977503064 e-mail: iesebre@iesebre.com