WhatsApp      

Carnet d'emprenedoria

 

CARNET D'EMPRENEDORIA 2022-2023

 

  • El carnet d’emprenedoria és una oferta que fa l’institut de l’Ebre i que consisteix en oferir xerrades vinculades a l’emprenedoria per tal que l’alumnat pugui gaudir de referents d’emprenedoria del territori o d’arreu de Catalunya. Amb l’objectiu de potenciar l’esperit emprenedor de l’alumne. 
  • Durant aquest curs 22-23 s’oferirà un nombre aproximat de 10-12 xerrades, la meitat en horari de matí i l’altra meitat en horari de tarda, amb l’objectiu d’oferir aquesta oferta a tots els alumnes del  nostre centre educatiu. 
  • Com ens organitzem?
      • Els dies previs a les xerrades s’envia un mail a tot el professorat del centre, indicant l’hora, el lloc on es realitzarà i la temàtica, així com el o la ponent que vindrà. 
      • Es deixa de marge unes 24-48 hores per apuntar-se en un cartell que hi ha a la sala de professors i, així poder fer una previsió. 

 

 

Aquest centre participa en les accions finançades pel Ministeri d’Educació i Formació
Professional i per la Unió Europea Next Generation EU.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i de 0% de coeficient digital, de conformitat amb l’annex 6 Taula de seguiment per a l’acció pel clima i l’etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.


L’Institut de l’Ebre participa en el programa del Fons Social Europeu + 2021/2027 Orientació educativa en centres de formació professional

 
 
 

 

Aquest centre participa en les accions finançades pel Ministeri d’Educació i Formació
Professional i per la Unió Europea Next Generation EU.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i de 0% de coeficient digital, de conformitat amb l’annex 6 Taula de seguiment per a l’acció pel clima i l’etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.


L’Institut de l’Ebre participa en el programa del Fons Social Europeu + 2021/2027 Orientació educativa en centres de formació professional

 

Institut de l'Ebre Av. Colom 34-42 43500 Tortosa Tel: 977500949 Fax: 977503064 e-mail: iesebre@iesebre.com