WhatsApp      

Matrícula al PFI Auxiliar de Fabricació Mecànica i Instal.lacions El.lectrotècniques 2022/2023

 

Què he de fer per a matricular-me?

 • Preparar tota la documentació necessària.
 • Un cop emplenats tots els documents passar per la secretaria del centre a confirmar la matrícula segons el calendari que apareix a continuació.
 • Per qualsevol dubte passeu per secretaria i us ajudarem.

 

Documentació que cal aportar

 1. Fotocòpia del DNI
 2. Fotocòpia de la targeta sanitària individual.
 3. Imprès de matriculació.
 4. Full de pagament.

 

Impresos matrícula i autoritzacions alumnat i famílies

 1. Full de matrícula (A555)
 2. Comunicació relativa als alumnes de més de 14 anys però menors d'edat: ús de serveis i recursos digitals a Internet per treballar a l'aula.
 3. Comunicació relativa als alumnes majors d'edat i per professors i personal del centre: ús de serveis i recursos digitals a Internet per treballar a l'aula.
 4. Autorització d'ús d'imatges d'alumnes menors d'edat
 5. Autorització d'ús d'imatges d'alumnes majors d'edat.
 6. Permís per sortir del centre a l'esbarjo (11:00 A 11:30)

 

Calendari de matrícula PFI curs 2022/2023

El període de matrícula és del 4 al 15  de juliol.

La matrícula és presencial a la secretària del centre, sense cita prèvia. 

L’horari de secretaria és de 9 a 13h de dilluns a divendres

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

Institut de l'Ebre Av. Colom 34-42 43500 Tortosa Tel: 977500949 Fax: 977503064 e-mail: iesebre@iesebre.com