WhatsApp      

MATRÍCULA PFI 2023-2024

QUI S’HA DE MATRICULAR?

Només s’ha de matricular aquell alumnat que hagi estat admès durant el procés de preinscripció a un dels dos PFI que oferim al centre:

  • Auxiliar de fabricació mecànica i instal·lacions electrotècniques
  • Auxiliar de manteniment i reparació de vehicles de mobilitat personal

 

QUÈ HE DE FER PER A MATRICULAR-ME?

  • Preparar tota la documentació necessària.
  • Un cop emplenats tots els documents passar per la secretaria del centre a confirmar la matrícula segons el calendari que apareix a continuació.
  • Per qualsevol dubte passeu per secretaria i us ajudarem.

 

CALENDARI DE MATRÍCULA

El període de matrícula és del 3 al 14  de juliol.

La matrícula és presencial a la secretària del centre, sense cita prèvia. 

L’horari de secretaria és de 9 a 13h de dilluns a divendresDOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR

1- Fotocòpia del DNI

2- Fotocòpia de la targeta sanitària individual.

3- Imprès de matriculació. Us el podeu descarregar aquí.

5- Full de drets d’imatge.  Us el podeu descarregar aquí.

6- Full de pagament.  Descarregueu el full de pagament aquí i marqueu les caselles corresponents. 

  • El pagament de l’assegurança és obligatòria per a menors de 28 anys i són 3 euros.
  • El pagament de L’AFA (Associació de famílies) és voluntària i són 10 euros.

Podreu fer el pagament el mateix dia de la matrícula en efectiu.

Aquest centre participa en les accions finançades pel Ministeri d’Educació i Formació
Professional i per la Unió Europea Next Generation EU.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i de 0% de coeficient digital, de conformitat amb l’annex 6 Taula de seguiment per a l’acció pel clima i l’etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.


L’Institut de l’Ebre participa en el programa del Fons Social Europeu + 2021/2027 Orientació educativa en centres de formació professional

 
 
 

 

Aquest centre participa en les accions finançades pel Ministeri d’Educació i Formació
Professional i per la Unió Europea Next Generation EU.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i de 0% de coeficient digital, de conformitat amb l’annex 6 Taula de seguiment per a l’acció pel clima i l’etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.


L’Institut de l’Ebre participa en el programa del Fons Social Europeu + 2021/2027 Orientació educativa en centres de formació professional

 

Institut de l'Ebre Av. Colom 34-42 43500 Tortosa Tel: 977500949 Fax: 977503064 e-mail: iesebre@iesebre.com