WhatsApp      

Tota la informació la trobareu a https://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-lliures-obtencio-titols/obtencio-titols-fp/

 

CALENDARI

 • Termini d'inscripció: de les 9:00h del 9 d’octubre fins a les 23.59 h del 19 d’octubre de 2023
 • Sol·licitud de canvis en els crèdits/unitats formatives indicades a la inscripció. Cal enviar aquest formulari degudament complimentat a la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa, a l'Àrea de Gestió de Proves: fins al 20 d'octubre de 2023. És imprescindible haver satisfet prèviament l'import de la taxa corresponent, si escau. Es pot fer arribar per qualsevol d'aquestes dues vies:
  • Telemàticament, a través de la bústia de contacte tot indicant:
   • Tema: Educació i formació
   • Subtema 1: Proves per a l’obtenció de títols i certificats
   • Subtema 2: Títol de tècnic/a i tècnic/a superior de formació professional
  • En paper a la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa Departament d'Educació, a l'Àrea de Gestió de Proves (Via Augusta, 202-226, planta 4B, 08021, Barcelona) o a qualsevol registre del Departament.
 • Presentació de la documentació (al registre del centre examinador) per a les convalidacions i exempcions: del 9 al 20 d'octubre de 2023
 • Pagament ordinari de la taxa: fins al 20 d'octubre de 2023 (abans de les 22 h)
 • Sol·licitud de recursos addicionals per a aspirants amb el reconeixement oficial de situacions de discapacitat: fins al 30 d'octubre de 2023
 • Consulta de la llista provisional d'admesos i exclosos, amb indicació dels motius d'exclusió i de les convalidacions atorgades: a partir del 23 de novembre de 2023
 • Presentació de la documentació i reclamacions (al registre del centre examinador): del 24 de novembre al 14 de desembre de 2023
 • Consulta de la llista definitiva d'admesos i exclosos: a partir del 19 de desembre de 2023

 

PROVES TÈCNIQUES

 • Proves: del 15 al 23  de gener de 2024
 • Qualificacions provisionals: a partir del 30 de gener de 2024
 • Termini per presentar reclamacions: del 31 de gener al 2 de febrer de 2024 (al registre del centre examinador)
 • Qualificacions definitives: a partir del 8 de febrer de 2024

 

 PROVES ÚNIQUES

 • Proves úniques: del 15 de gener al 23 de febrer de 2024
 • Qualificacions provisionals: a partir del 29 de febrer de 2024
 • Termini per presentar reclamacions: de l'1 al 5 de març de 2024 (al registre del centre examinador)
 • Qualificacions definitives: a partir de l'11 de març de 2024

 

 PROVES PRÀCTIQUES

 • Proves pràctiques: del 9 de febrer al 23 de febrer de 2024
 • Qualificacions provisionals: a partir del 29 de febrer de 2024
 • Termini per presentar reclamacions: de l'1 al 5 de març de 2024 (al registre del centre examinador)
 • Qualificacions definitives: a partir de l'11 de març de 2024

 

 MÒDUL DE SÍNTESI

 • Sessió informativa: 19 de març de 2024 (16 h), en el centre. Sessió presencial on es dona informació necessària sobre el supòsit, el treball o l'exercici de simulació que cal preparar.
 • Exposició i defensa del supòsit, el treball o l'exercici de simulació: del 3 al 17 d'abril de 2024.
 • Qualificacions provisionals del crèdit/mòdul de síntesi i finals: a partir del 25 d'abril de 2024
 • Termini per presentar reclamacions: del 26 al 30 d'abril de 2024 (al registre del centre examinador)
 • Qualificacions definitives i lliurament de certificats: a partir del 7 de maig de 2024

 

 INFORMACIÓ ADDICIONAL

Tota la informació sobre les proves la teniu aquí:

https://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-lliures-obtencio-titols/obtencio-titols-fp/

Institut de l'Ebre Av. Colom 34-42 43500 Tortosa Tel: 977500949 Fax: 977503064 e-mail: iesebre@iesebre.com