WhatsApp      
 • Portes obertes 23

Tota la informació la trobareu a https://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-lliures-obtencio-titols/obtencio-titols-fp/

CALENDARI

 • Termini d'inscripció: del 13 al 26 d'octubre de 2022
 • Sol·licitud de canvis en els crèdits/unitats formatives indicades a la inscripció (cal enviar aquest formulari degudament complimentat al correu electrònic gestioproves.educacio@gencat.cat): fins al 28 d'octubre de 2022. És imprescindible haver satisfet prèviament l'import de la taxa corresponent, si escau.
 • Presentació de la documentació (al registre del centre examinador) per a les convalidacions i exempcions: del 13 al 28 d'octubre de 2022
 • Pagament ordinari de la taxa: fins al 27 d'octubre de 2022 (abans de les 22 h)
 • Sol·licitud de recursos addicionals per a aspirants amb el reconeixement oficial de situacions de discapacitat: fins al 7 de novembre de 2022
 • Consulta de la llista provisional d'admesos i exclosos, amb indicació dels motius d'exclusió i de les convalidacions atorgades: a partir del 30 de novembre de 2022
 • Presentació de la documentació i reclamacions (al registre del centre examinador): de l'1 al 16 de desembre de 2022
 • Consulta de la llista definitiva d'admesos i exclosos: a partir del 20 de desembre de 2022

 

PROVES TÈCNIQUES

 • Proves: del 16 al 24  de gener de 2023
 • Qualificacions provisionals: a partir del 31 de gener de 2023
 • Termini per presentar reclamacions: de l'1 al 3 de febrer de 2023 (al registre del centre examinador)
 • Qualificacions definitives: a partir del 9 de febrer de 2023

 

PROVES ÚNIQUES

 • Proves úniques: del 16 de gener al 23 de febrer de 2023
 • Qualificacions provisionals: a partir del 2 de març de 2023
 • Termini per presentar reclamacions: del 3 al 7 de març de 2023 (al registre del centre examinador)
 • Qualificacions definitives: a partir del 13 de març de 2023

 

PROVES PRÀCTIQUES

 • Proves pràctiques: del 16 de gener al 23 de febrer de 2023
 • Qualificacions provisionals: a partir del 2 de març de 2023
 • Termini per presentar reclamacions: del 3 al 7 de març de 2023 (al registre del centre examinador)
 • Qualificacions definitives: a partir del 13 de març de 2023

 

MÒDUL DE SÍNTESI

 • Sessió informativa: 20 de març de 2023 (16 h), en el centre. Sessió presencial on es dona informació necessària sobre el supòsit, el treball o l'exercici de simulació que cal preparar.
 • Qualificacions provisionals del crèdit/mòdul de síntesi i finals: 3 de maig de 2023
 • Qualificacions definitives: 11 de maig de 2023

 

CONVALIDACIONS I INFORMACIÓ ADDICIONAL

Tota la informació la trobareu a https://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-lliures-obtencio-titols/obtencio-titols-fp/

Institut de l'Ebre Av. Colom 34-42 43500 Tortosa Tel: 977500949 Fax: 977503064 e-mail: iesebre@iesebre.com