WhatsApp      

PROVA ACCÉS GRAU SUPERIOR

Tota la informació detallada la trobareu en el següent enllaç:
https://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/

 

CALENDARI 

 

Prova 

 • Part comuna: 23 de maig de 2023
  15.30 h Verificació de la identitat dels aspirants
  16 h Primer bloc: Llengua Catalana i Llengua Castellana
  18 h Descans
  18.30 Segon bloc: Llengua Estrangera (Anglès, Francès o Alemany) i Matemàtiques
 • Part específica: 24 de maig de 2023
  15.30 h Verificació de la identitat dels aspirants
  16 h Matèries específiques triades

 

Qualificacions provisionals: a partir del 7 de juny de 2023

 

Convocatòria d'incidències

S'adreça a aspirants inscrits que no es poden presentar a la prova per causes de força major que cal acreditar documentalment al centre triat per fer la prova. 

Inscripció: o més tard de les 12 h del 25 de maig de 2023

Llista d'admesos i exclosos: no més tard del 29 de maig de 2023

Prova: 31 de maig de 2023

 • part comuna, a les 9.30 h
 • part específica, a les 16 h
Aquest centre participa en les accions finançades pel Ministeri d’Educació i Formació
Professional i per la Unió Europea Next Generation EU.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i de 0% de coeficient digital, de conformitat amb l’annex 6 Taula de seguiment per a l’acció pel clima i l’etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.

 

 
 
 

 

Aquest centre participa en les accions finançades pel Ministeri d’Educació i Formació
Professional i per la Unió Europea Next Generation EU.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i de 0% de coeficient digital, de conformitat amb l’annex 6 Taula de seguiment per a l’acció pel clima i l’etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.

 

 

Institut de l'Ebre Av. Colom 34-42 43500 Tortosa Tel: 977500949 Fax: 977503064 e-mail: iesebre@iesebre.com