WhatsApp      

PREINSCRIPCIÓ ITINERARI FORMATIU ESPECÍFIC MANTENIMENT INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

Informació detallada a https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/ife/inici/


CALENDARI

  • Oferta inicial places escolars: 11 de maig de 2023
  • Presentació sol·licituds: del 15 al 26 de maig. Presencialment al centre. Descarregueu-vos aquí la sol.licitud.
  • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 31 de maig de 2023
  • Sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts: 1 de juny de 2023
  • Presentació de reclamacions: del 2 al 7 de juny de 2023
  • Llista d'alumnes admesos: 13 de juny de 2023
  • Matriculació: del 26 al 30 de juny
Aquest centre participa en les accions finançades pel Ministeri d’Educació i Formació
Professional i per la Unió Europea Next Generation EU.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i de 0% de coeficient digital, de conformitat amb l’annex 6 Taula de seguiment per a l’acció pel clima i l’etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.

 

 
 
 

 

Aquest centre participa en les accions finançades pel Ministeri d’Educació i Formació
Professional i per la Unió Europea Next Generation EU.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i de 0% de coeficient digital, de conformitat amb l’annex 6 Taula de seguiment per a l’acció pel clima i l’etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.

 

 

Institut de l'Ebre Av. Colom 34-42 43500 Tortosa Tel: 977500949 Fax: 977503064 e-mail: iesebre@iesebre.com