WhatsApp      

Matrícula IFE Auxiliar en Manteniment d'Instal.lacions esportives 2022/2023

 

Què he de fer per a matricular-me?

 • Preparar tota la documentació necessària.
 • Un cop emplenats tots els documents passar per la secretaria del centre a confirmar la matrícula segons el calendari que apareix a continuació.
 • Podreu pagar en efectiu o targeta el mateix dia.
 • Per qualsevol dubte passeu per secretaria i us ajudarem.

 

Documentació que cal aportar

 1. Fotocòpia del DNI, NIE o passaport vigent. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

 2. En cas que no s’hagi adjuntat durant el procés de preinscripció cal adjuntar el dDictamen d'escolarització o informe de reconeixement de necessitats educatives especials emès per l'equip d'assessorament i orientació psicopedagògic (EAP) durant l'educació obligatòria en què consti la condició d'alumne amb necessitats educatives especials associades a discapacitat intel·lectual lleu o moderada, inclosos els alumnes amb trastorn de l'espectre autista (TEA).

 3. Fotocòpia de la targeta sanitària individual.

 4. Imprès de matriculació. Us el podeu descarregar aquí.

 5. Full de pagament.  Descarregueu el full de pagament aquí i marqueu les caselles corresponents. 

  • El pagament de l’assegurança és obligatòria per a menors de 28 anys i són 3 euros.  Descarregueu aquí el full de pagament

  • El pagament de L’AFA (Associació de famílies) és voluntària i són 10 euros.  Descarregueu aquí el full de pagament

  • Podreu fer el pagament el mateix dia de la matrícula en efectiu.

 

Calendari de matrícula IFE curs 2022/2023

El període de matrícula és del 27 de juny a l’1 de juliol.

La matrícula és presencial a la secretària del centre, sense cita prèvia. 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

Institut de l'Ebre Av. Colom 34-42 43500 Tortosa Tel: 977500949 Fax: 977503064 e-mail: iesebre@iesebre.com