WhatsApp      

SOL·LICITUD CANVI CICLE O TORN (persones matriculades al centre)

  • EMPLENAR AQUEST FORMULARI NO ASSEGURA EL CANVI DE TORN
  • Aquest formulari només l'ha d'emplenar aquell alumnat que ha obtingut plaça però vol canviar de cicle i/o torn
  • Si es pot fer el canvi ens posarem en contacte amb tu per telèfon o correu electrònic.
  • Mentre no s’autoritzi el canvi de torn o canvi de cicle cal assistir a les classes del cicle/torn on està matriculat l’alumne/a.

 

CANVI DE TORN/CICLE GRAU MITJÀ
Accés al formulari: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2uatb_k-bdlI26cAgrvMaHJVdxQGva40biR8QxnX8AC2T4w/viewform?usp=sf_link

CANVI DE TORN/CICLE GRAU SUPERIOR

Accés formulari: https://forms.gle/2CcMaQpof29AZJSRA

 

 

Aquest centre participa en les accions finançades pel Ministeri d’Educació i Formació
Professional i per la Unió Europea Next Generation EU.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i de 0% de coeficient digital, de conformitat amb l’annex 6 Taula de seguiment per a l’acció pel clima i l’etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.


L’Institut de l’Ebre participa en el programa del Fons Social Europeu + 2021/2027 Orientació educativa en centres de formació professional

 
 
 

 

Aquest centre participa en les accions finançades pel Ministeri d’Educació i Formació
Professional i per la Unió Europea Next Generation EU.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i de 0% de coeficient digital, de conformitat amb l’annex 6 Taula de seguiment per a l’acció pel clima i l’etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.


L’Institut de l’Ebre participa en el programa del Fons Social Europeu + 2021/2027 Orientació educativa en centres de formació professional

 

Institut de l'Ebre Av. Colom 34-42 43500 Tortosa Tel: 977500949 Fax: 977503064 e-mail: iesebre@iesebre.com