WhatsApp      

Proves accés grau mitjà

Tota la informació detallada la trobareu en el següent enllaç:
https://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gm-fp/

 

CALENDARI 

 • Inscripció: del 7 (a partir de les 9 h) al 18 de març de 2024. En el següent enllaç https://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/prova-formacio-professional-gm
 • Pagament de la taxa: fins al 19 de març de 2024 (abans de les 22 h)
 • Llista provisional d'admesos i exclosos: a partir del 2 d’abril  de 2024
 • Presentació de la documentació al centre: del 3 al 16 d'abril de 2024 (en horari d'atenció al públic)
 • Llista definitiva d'admesos i exclosos: a partir del 23 d'abril de 2024

 

Prova: 7 de maig de 2024

 • 15.30 h Verificació de la identitat dels aspirants
 • 16 h Primer bloc: parts comunicativa i social
 • 18 h Descans
 • 18.30 h Segon bloc: parts cientificotecnològica i matemàtica

Material per a la prova

 

Qualificacions provisionals: a partir del 24 de maig de 2024

 • Termini per presentar reclamacions al centre: del 27 al 29 de maig de 2024 (en horari d'atenció al públic)
 • Qualificacions definitives: a partir del 31 de maig de 2024
 • Emissió de certificats: a partir del 3 de juny de 2024

 

Convocatòria d'incidències

S'adreça a aspirants inscrits que no es poden presentar a la prova per causes de força major que cal acreditar documentalment al centre seu triat per fer la prova. 

 

Inscripció: no més tard de les 12 h del 7 de maig de 2024

 • Llista d'admesos i exclosos: no més tard del 10 de maig de 2024
 • Prova: 16 de maig de 2024 a les 9.30 h
Aquest centre participa en les accions finançades pel Ministeri d’Educació i Formació
Professional i per la Unió Europea Next Generation EU.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i de 0% de coeficient digital, de conformitat amb l’annex 6 Taula de seguiment per a l’acció pel clima i l’etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.


L’Institut de l’Ebre participa en el programa del Fons Social Europeu + 2021/2027 Orientació educativa en centres de formació professional

 
 
 

 

Aquest centre participa en les accions finançades pel Ministeri d’Educació i Formació
Professional i per la Unió Europea Next Generation EU.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i de 0% de coeficient digital, de conformitat amb l’annex 6 Taula de seguiment per a l’acció pel clima i l’etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.


L’Institut de l’Ebre participa en el programa del Fons Social Europeu + 2021/2027 Orientació educativa en centres de formació professional

 

Institut de l'Ebre Av. Colom 34-42 43500 Tortosa Tel: 977500949 Fax: 977503064 e-mail: iesebre@iesebre.com