WhatsApp      

PREINSCRIPCIÓ CURSOS ESPECIALITZACIÓ

Més informació a https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/cursos-especialitzacio-fp/inici/

 

CALENDARI

  • Oferta inicial de places. 16 de juny
  • Període de presentació de sol·licituds: del 29 de juny al 5 de juliol.
  • Data, hora i lloc del sorteig per obtenir el número de desempat: 5 de juliol.
  • Publicació  llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 6 de juliol
  • Reclamacions: del 7 al 13 de juliol
  • Publicació llista de sol·licituds amb la puntuació definitiva: 17 de juliol
  • Publicació llista d'alumnes admesos: 17 de juliol
  • Període de matrícula:  del 18 de juliol al 24 de juliol
Aquest centre participa en les accions finançades pel Ministeri d’Educació i Formació
Professional i per la Unió Europea Next Generation EU.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i de 0% de coeficient digital, de conformitat amb l’annex 6 Taula de seguiment per a l’acció pel clima i l’etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.

 

 
 
 

 

Aquest centre participa en les accions finançades pel Ministeri d’Educació i Formació
Professional i per la Unió Europea Next Generation EU.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i de 0% de coeficient digital, de conformitat amb l’annex 6 Taula de seguiment per a l’acció pel clima i l’etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.

 

 

Institut de l'Ebre Av. Colom 34-42 43500 Tortosa Tel: 977500949 Fax: 977503064 e-mail: iesebre@iesebre.com