WhatsApp      

PREINSCRIPCIÓ CURSOS ESPECIALITZACIÓ CURS 24/25

Trobareu tota la informació a https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/cursos-especialitzacio-fp/inici/

 

QUÈ NECESSITO PER ACCEDIR-HI

Per al curs 2024-2025, pots accedir als cicles d'especialització si compleixes algun dels requisits següents:

 • Tenir una titulació de tècnic/a o tècnic/a superior de les que s'especifiquen en la normativa del curs.
 • Tenir un títol de tècnic/a, tècnic/a especialista o tècnic/a superior equivalent als que s'especifiquen en la normativa del curs.

A més, si hi ha places lliures, pots optar a un 20 % d'aquestes places, si compleixes un dels requisits següents:

 • Tenir un títol de tècnic/a o tècnic/a superior d'FP diferent dels que donen accés al curs, però acreditar que tens experiència en l'àrea professional.
 • Tenir un títol de tècnic/a o tècnic/a superior d'FP diferent dels que donen accés al curs, però acreditar que tens uns coneixements previs adequats.
 • Acreditar que tens coneixements per seguir amb èxit el curs d'especialització, tot i que no tinguis un títol de tècnic/a o tècnic/a superior d'FP. En aquest cas, obtindràs un certificat acadèmic de realització del curs amb aprofitament.

 

CALENDARI PREINSCRIPCIÓ 2024

 • Oferta inicial de places. 13 de juny. 
 • Període de presentació de sol·licituds: del 28 de juny al 4 de juliol.
 • Data, hora i lloc del sorteig per obtenir el número de desempat: 5 de juliol.
 • Publicació  llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 8 de juliol 
 • Reclamacions: del 8 al 15 de juliol
 • Publicació llista de sol·licituds amb la puntuació definitiva: 16 de juliol 
 • Publicació llista d'alumnes admesos: 16 de juliol 
 • Període de matrícula: 23 i 24 de juliol
Aquest centre participa en les accions finançades pel Ministeri d’Educació i Formació
Professional i per la Unió Europea Next Generation EU.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i de 0% de coeficient digital, de conformitat amb l’annex 6 Taula de seguiment per a l’acció pel clima i l’etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.


L’Institut de l’Ebre participa en el programa del Fons Social Europeu + 2021/2027 Orientació educativa en centres de formació professional

 
 
 

 

Aquest centre participa en les accions finançades pel Ministeri d’Educació i Formació
Professional i per la Unió Europea Next Generation EU.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i de 0% de coeficient digital, de conformitat amb l’annex 6 Taula de seguiment per a l’acció pel clima i l’etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.


L’Institut de l’Ebre participa en el programa del Fons Social Europeu + 2021/2027 Orientació educativa en centres de formació professional

 

Institut de l'Ebre Av. Colom 34-42 43500 Tortosa Tel: 977500949 Fax: 977503064 e-mail: iesebre@iesebre.com