WhatsApp      

PREINSCRIPCIÓ CURS ESPECIALITZACIÓ EN FABRICACIÓ INTEL·LIGENT

CALENDARI PREINSCRIPCIÓ

 • Publicació de l’oferta de places: 29 de juny. Clica aquí per accedir-hi.
 • Presentació de sol·licituds: del 30 de juny al 6 de juliol de 2022. Clica aquí per descarregar-te la sol·licitud de preinscripció.
 • Sorteig per obtenir número de desempat: 6 de juliol de 2022.
 • Llista de sol·licituds de preinscripció amb la puntuació provisional: 8 de juliol de 2022. Clica aquí per accedir-hi.
 • Termini per presentar reclamacions (5 dies): de l’11 al 15 de juliol.
 • Llista de sol·licituds de preinscripció amb la puntuació definitiva: 18 de juliol
 • Llista d’alumnes admesos: 18 de juliol.
 • Període de matrícula: del 18 al 22 de juliol.

DOCUMENTACIÓ PREINSCRIPCIÓ

 • DNI, NIE, passaport o document d'identitat d'un país membre de la Unió Europea.
 • Sol·licitud preinscripció: Clica aquí per descarregar-te la sol·licitud de preinscripció.
 • Cal presentar el certificat de la qualificació mitjana del cicle de formació professional que permet l'accés.
 • Per acreditar la condició de discapacitat s'ha de presentar un certificat dels serveis de valoració i orientació a persones amb discapacitat (CAD) del Departament de Drets Socials o bé un informe de l'EAP en què s'indiqui l'existència d'indicis raonables que l'alumne presenta discapacitat
Aquest centre participa en les accions finançades pel Ministeri d’Educació i Formació
Professional i per la Unió Europea Next Generation EU.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i de 0% de coeficient digital, de conformitat amb l’annex 6 Taula de seguiment per a l’acció pel clima i l’etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.

 

 
 
 

 

Aquest centre participa en les accions finançades pel Ministeri d’Educació i Formació
Professional i per la Unió Europea Next Generation EU.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i de 0% de coeficient digital, de conformitat amb l’annex 6 Taula de seguiment per a l’acció pel clima i l’etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.

 

 

Institut de l'Ebre Av. Colom 34-42 43500 Tortosa Tel: 977500949 Fax: 977503064 e-mail: iesebre@iesebre.com