WhatsApp      

PREINSCRIPCIÓ CFGS CURS 2024/2025

INFORMACIÓ GENERAL

Tota la informació detallada la trobaràs en el següent enllaç: https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-grau-superior/informat/calendari/

Durant la preparació, presentació i seguiment de la sol·licitud de preinscripció

 • Oferta inicial de places escolars: 23 de maig de 2024. Consulta aquí.
 • Presentació de sol·licituds: del 24 al 30 de maig de 2024. https://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/preinscripcio-fp-gs
  És molt important respectar les dates, perquè per a aquests ensenyaments no s'accepten sol·licituds fora de termini. Els criteris de prioritat serveixen per donar una puntuació a cada sol·licitud. D'aquesta manera s'estableix l'ordre d'accés a les places de cada centre.
 • Presentació de documentació: del 24 al 31 de maig de 2024
  Aquests dies pots presentar la documentació acreditativa que justifica les prioritats de cada alumne o alumna.
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 26 de juny de 2024 https://drive.google.com/file/d/19sCQAeYxskSjtfXUP4C97mOSm1o5C8pH/view?usp=sharing
 • Un cop acabat el període de presentació de sol·licituds, els centres educatius estudien cadascuna de les peticions que han rebut: n'analitzen les dades, els criteris de prioritat que es demana que es tinguin en compte, i també els documents justificatius. Tot seguit, publiquen la llista de sol·licituds amb els barems provisionals. En aquesta llista hi ha les sol·licituds ordenades alfabèticament amb la puntuació que ha rebut cada sol·licitud en aplicar-hi el barem.
 • Presentació de reclamacions: del 26 de juny (a les 13 h) a l'1 de juliol de 2024:
  Durant aquest període, si detectes alguna errada o anomalia en el barem assignat, pots presentar una reclamació, utilitzant l'eina electrònica per a presentar reclamacions.
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 4 de juliol de 2024 https://drive.google.com/file/d/1ask7VyxkLCzheIYH65uOPAE0nPH0Ep7s/view?usp=sharing   
 • Sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts: 4 de juliol de 2024
  El nombre de places a cada centre és limitat. Si el nombre de peticions supera el d'alumnes que es pot acollir, cal aplicar un sistema de desempat entre les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació. Per fer-ho, s'obté un número per sorteig a partir del qual s'ordenen totes les peticions empatades en punts, tenint en compte el número de desempat que s'ha assignat a cada sol·licitud. El sorteig tindrà lloc a les 11 hores, als serveis centrals del Departament d'Educació (Via Augusta, 202-226, Barcelona).
 • Oferta final de places: 11 de juliol de 2024 https://drive.google.com/file/d/1QCVAytvKxdQflyZqPV_biLttDh2Juz46/view?usp=sharing 
 • Llista de places assignades de la primera tanda, amb indicació de la petició de l'alumne/a atesa: 11 de juliol de 2024
 • Llista de places assignades de la segona tanda d'assignació: 30 de juliol de 2024: 
  Finalment, es publica la llista d'alumnes admesos al centre.


A l'hora de formalitzar la matriculació

Formalització de la matrícula per a la primera tanda d'assignació (alumnat que té assignada la seva primera opció)

 • Del 15 al 18 de juliol de 2024: període de matriculació per als alumnes als quals se'ls ha assignat la seva primera opció en la primera tanda d'assignació
  Un cop publicada la llista de places de la primera tanda d'assignació en cada centre, comença el període de matriculació per als alumnes preinscrits que tenen assignada la seva primera opció.

Formalització de la matrícula per a la segona tanda d'assignació (alumnat que ha obtingut plaça en el segon procés d'assignació)

 • Del 2 al 6 de setembre de 2024: període de matriculació per als alumnes que han obtingut plaça en la segona tanda d'assignació
  Un cop publicada la llista de places de la segona tanda d'assignació en cada centre, comença el període de matriculació per als alumnes preinscrits que tenen assignada una plaça.

 

Procés per a la gestió de places vacants

 • 12 de setembre 2024: publicació de vacants
  Del 12 al 16 de setembre de 2024: ampliació de peticions de la sol·licitud de preinscripció, correcció de la qualificació al·legada i presentació de sol·licituds si no s'ha participat en el procés de preinscripció
 • 19 de setembre de 2024: llista de sol·licituds que participen en aquest procés amb la puntuació validada
 • 25 de setembre de 2024: llista de places assignades
 • Del 26 al 30 de setembre de 2024: matriculació de les assignacions del procés de gestió de les places vacants

 

Aquest centre participa en les accions finançades pel Ministeri d’Educació i Formació
Professional i per la Unió Europea Next Generation EU.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i de 0% de coeficient digital, de conformitat amb l’annex 6 Taula de seguiment per a l’acció pel clima i l’etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.


L’Institut de l’Ebre participa en el programa del Fons Social Europeu + 2021/2027 Orientació educativa en centres de formació professional

 
 
 

 

Aquest centre participa en les accions finançades pel Ministeri d’Educació i Formació
Professional i per la Unió Europea Next Generation EU.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i de 0% de coeficient digital, de conformitat amb l’annex 6 Taula de seguiment per a l’acció pel clima i l’etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.


L’Institut de l’Ebre participa en el programa del Fons Social Europeu + 2021/2027 Orientació educativa en centres de formació professional

 

Institut de l'Ebre Av. Colom 34-42 43500 Tortosa Tel: 977500949 Fax: 977503064 e-mail: iesebre@iesebre.com