WhatsApp      

Matrícula al Curs d'especialització en Aeronaus Pilotades de forma remota (DRONS)

PERÍODE DE PREINSCRIPCIÓ

 • Oferta inicial de places. 16 de juny
 • Període de presentació de sol·licituds: del 29 de juny al 5 de juliol.
 • Data, hora i lloc del sorteig per obtenir el número de desempat: 5 de juliol.
 • Publicació  llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 6 de juliol
 • Reclamacions: del 7 al 13 de juliol
 • Publicació llista de sol·licituds amb la puntuació definitiva: 17 de juliol
 • Publicació llista d'alumnes admesos: 17 de juliol
 • Període de matrícula:  del 18 de juliol al 24 de juliol

Més informació a https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/cursos-especialitzacio-fp/inici/

 

PERÍODE DE MATRÍCULA

Del 18 al 24 de juliol https://insebre.cat/index.php/preinscripcio-cursos-especialitzacio

 

QUÈ HE DE FER PER A MATRICULAR-ME?

 • Reviseu i descarregueu-vos tota la documentació necessària.
 • Un cop emplenats tots els documents passeu per la secretaria del centre a formalitzar la matrícula el dia que us correspongui segons el calendari.
 • Podreu pagar en efectiu o targeta el mateix dia de la matrícula.

 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR

1-Fotocòpia del DNI, NIE o passaport vigent

2- Fotocòpia de la targeta sanitària individual.

3- Documentació acreditativa dels requisits d’accés al cicle

 • Tècnic superior o tècnica superior en Centrals Elèctriques (CFPS EAB0) 
 • Tècnic superior o tècnica superior en Energies Renovables (CFPS EAC0) 
 • Tècnic superior o tècnica superior en Sistemes Electrotècnics i Automatitzats (CFPS EEA0) 
 • Tècnic superior o tècnica superior en Automatització i Robòtica Industrial (CFPS EEB0) 
 • Tècnic superior o tècnica superior en Manteniment Electrònic (CFPS EEC0)
 • Tècnic superior o tècnica superior en Sistemes de Telecomunicacions i Informàtics (CFPS EED0) 
 • Tècnic superior o tècnica superior en Electromedicina Clínica (CFPS EEE0) 
 • Tècnic superior o tècnica superior en Programació de la Producció en Fabricació Mecànica (CFPS FMB0) 
 • Tècnic superior o tècnica superior en Disseny en Fabricació Mecànica (CFPS FMC0) 
 • Tècnic superior o tècnica superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa (CFPS ICA0) 
 • Tècnic superior o tècnica superior en Il·luminació, Captació i Tractament de la Imatge (CFPS ISB0) 
 • Tècnic superior o tècnica superior en Manteniment d'Instal·lacions Tèrmiques i de Fluids (CFPS IMA0) 
 • Tècnic superior o tècnica superior en Desenvolupament de Projectes d'Instal·lacions Tèrmiques i de Fluids (CFPS IMB0) 
 • Tècnic superior o tècnica superior en Mecatrònica Industrial (CFPS IMC0) 
 • Tècnic superior o tècnica superior en Organització del Manteniment de la Maquinària de Vaixells i Embarcacions (CFPS MPC0) 
 • Tècnic superior o tècnica superior en Automoció (CFPS TMA0) 
 • Tècnic superior o tècnica superior en Manteniment aeromecànic d'avions amb motor de turbina (CFPS TMB0) 
 • Tècnic superior o tècnica superior en Manteniment de sistemes electrònics i aviònics en aeronaus (CFPS TMC0) 
 • Tècnic superior o tècnica superior en Manteniment aeromecànic d'avions amb motor de pistó (CFPS TMD0) 
 • Tècnic superior o tècnica superior en Manteniment aeromecànic d'helicòpters amb motor de turbina (CFPS TME0) 
 • Tècnic superior o tècnica superior en Manteniment aeromecànic d'helicòpters amb motor de pistó (CFPS TMF0) 

4- Imprès de matriculació. Us el podeu descarregar aquí.

5- Full de drets d’imatge.  Us el podeu descarregar aquí.

6- Full de pagament.  Descarregueu el full de pagament aquí i marqueu les caselles corresponents. 

 • El pagament de l’assegurança és obligatòria per a menors de 28 anys i són 3 euros.
 • El pagament de L’AFA (Associació de famílies) és voluntària i són 10 euros.
 • Podreu fer el pagament el mateix dia de la matrícula en targeta i/o efectiu.

 

Aquest centre participa en les accions finançades pel Ministeri d’Educació i Formació
Professional i per la Unió Europea Next Generation EU.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i de 0% de coeficient digital, de conformitat amb l’annex 6 Taula de seguiment per a l’acció pel clima i l’etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.

 

 
 
 

 

Aquest centre participa en les accions finançades pel Ministeri d’Educació i Formació
Professional i per la Unió Europea Next Generation EU.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i de 0% de coeficient digital, de conformitat amb l’annex 6 Taula de seguiment per a l’acció pel clima i l’etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.

 

 

Institut de l'Ebre Av. Colom 34-42 43500 Tortosa Tel: 977500949 Fax: 977503064 e-mail: iesebre@iesebre.com