WhatsApp      

MATRÍCULA CFGM/CFGS

 

ASSIGNACIÓ DE PLACES A LES PERSONES QUE ESTAN EN LLISTA ESPERA

 

L’assignació de places per a les persones que apareixen a la  llista d’espera es farà en un acte públic el dia 26 de juliol a l’Institut de l’Ebre:

  • 10:00h cicles formatius de grau mitjà
  • 12:00h cicles formatius de grau superior

A l’acte ha d’assistir la persona interessada. En cas de no ser possible podrà fer-ho qualsevol altra persona en representació degudament autoritzada. La no assistència a l’acte d’assignació suposa la pèrdua del dret a l’assignació de plaça.

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

Institut de l'Ebre Av. Colom 34-42 43500 Tortosa Tel: 977500949 Fax: 977503064 e-mail: iesebre@iesebre.com