WhatsApp      

Curs d'Especialització en Fabricació Intel·ligent

Durada:
600h
Informa't a:
Secretaria o
iesebre@iesebre.com


Requisits d'accés

Títols acadèmics que són necessaris per poder accedir al Curs d'Especialització en Fabricació Intel·ligent:

 • Títol de tècnic o tècnica superior en Programació de la Producció en Fabricació Mecànica
 • Títol de tècnic o tècnica superior en Disseny en Fabricació Mecànica
 • Títol de tècnic o tècnica superior en Sistemes Electrotècnics i Automatitzats
 • Títol de tècnic o tècnica superior en Mecatrònica Industrial
 • Títol de tècnic o tècnica superior en Manteniment Electrònic
 • Títol de tècnic o tècnica superior en Automatització i Robòtica Industrial

 

Què estudiaré en aquest curs d'especialització?

 • Identificar feines que puguin ser digitalitzades.

 • Obtenir valors per a ser analitzats i millorar el procés productiu seleccionant tecnologies avançades.

 • Adaptar processos i/o màquines amb tecnologies avançades.

 • Programar i ajustar paràmetres de fabricació, així com readaptar-los a les noves tecnologies que es demanen davant de la fabricació intel·ligent.

 • Elaborar documentació tècnica davant de la nova legislació vigent.

 • Resoldre situacions i problemes amb iniciativa, creativitat, innovació i esperit de millora.

 • Generar entorns segurs en el desenvolupament del treball individual i de l'equip, supervisant i aplicant procediments de prevenció de riscos laborals i ambientals.

 

Quina sortida professional podré tenir?

Les persones que obtinguin el certificat que acredita la superació d'aquest curs d'especialització podran exercir la seva activitat en empreses públiques i privades del sector industrial, que tinguin una automatització de les activitats parcial o total, així com en aquelles empreses que vulguin iniciar-se en l'automatització. També en aquelles empreses que tinguin una tendència a integrar els seus sistemes digitals d'operació i gestió.

 


Mòduls professionals que estudiaré

 
Mòduls Professionals
MP1. Processos productius intel·ligents
MP2. Metrologia i instrumentació intel·ligent
MP3. Entorns connectats a xarxa i Internet de les coses
MP4. Virtualització de màquines i processos productius
MP5. Formació en centres de treball

 

 

Aquest centre participa en les accions finançades pel Ministeri d’Educació i Formació
Professional i per la Unió Europea Next Generation EU.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i de 0% de coeficient digital, de conformitat amb l’annex 6 Taula de seguiment per a l’acció pel clima i l’etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.


L’Institut de l’Ebre participa en el programa del Fons Social Europeu + 2021/2027 Orientació educativa en centres de formació professional

 
 
 

 

Aquest centre participa en les accions finançades pel Ministeri d’Educació i Formació
Professional i per la Unió Europea Next Generation EU.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i de 0% de coeficient digital, de conformitat amb l’annex 6 Taula de seguiment per a l’acció pel clima i l’etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.


L’Institut de l’Ebre participa en el programa del Fons Social Europeu + 2021/2027 Orientació educativa en centres de formació professional

 

Institut de l'Ebre Av. Colom 34-42 43500 Tortosa Tel: 977500949 Fax: 977503064 e-mail: iesebre@iesebre.com