WhatsApp      

CFGS Administració de sistemes informàtics a la xarxa amb perfil professional ciberseguretat

Durada:
2 cursos acadèmics

Horari:
1r de 8h a 14,30h/2n de 15,00h a 21,30h

Hores de pràctiques:
383
Modalitat Dual:
Informa't a:
Secretaria o
iesebre@iesebre.com


Aprèn treballant

En aquest cicle aprendràs tot el que necessites per a treballar en activitats de l’àrea d’informàtica en entitats que disposin de sistemes per a la gestió de dades i infraestructures de xarxes (intranet, Internet i/o extranet), a més d’aquelles que desenvolupin la seva activitat en el sector serveis dedicat a la comercialització, el muntatge i la reparació d’equips, xarxes i serveis microinformàtics en general, com a part del suport informàtic.

 

Què faràs

Les tasques més rellevants que realitzaràs en aquest cicle són:

 • Administrar sistemes operatius de servidor.
 • Administrar serveis de xarxa (web, missatgeria electrònica i transferència d’arxius, etc.)
 • Administrar aplicacions instal•lant i configurant el programari.
 • Integrar equips de comunicacions a infraestructures de xarxes telemàtiques, determinant-ne la configuració per assegurar-ne la connectivitat. 
 • Implantar i gestionar bases de dades instal•lant i administrant el programari. 
 • Assegurar el sistema i les dades segons les necessitats d’ús i les condicions de seguretat establertes per prevenir errors i atacs externs.
 • Tot en condicions de qualitat per assegurar el funcionament del sistema.

 

De què treballaràs 

Les sortides professionals a les que pots accedir en el món laboral són:

 • Personal tècnic en administració de sistemes. 
 • Responsable d’informàtica. 
 • Personal tècnic en serveis d’Internet. 
 • Personal tècnic en serveis de missatgeria electrònica. 
 • Personal de recolzament i suport tècnic. 
 • Personal tècnic en teleassistència. 
 • Personal tècnic en administració de base de dades. 
 • Personal tècnic de xarxes. 
 • Personal supervisor de sistemes. 
 • Personal tècnic en serveis de comunicacions. 
 • Personal tècnic en entorns web. 

 


Pla docent

 
Mòduls Unitats formatives
M01. Implantació de sistemes operatius

UF1: Instal•lació, configuració i explotació del sistema informàtic

UF2: Gestió de la informació i de recursos en una xarxa

UF3: Implantació de programari específic

UF4: Seguretat, rendiment i recursos

M02. Gestió de bases de dades

UF1. Introducció a les bases de dades

UF2. Llenguatges SQL: DML i DDL

UF3.Assegurament de la informació

M03. Programació bàsica

UF1. Programació estructurada.

UF2. Disseny modular

UF3. Fonaments de gestió de fitxers

M04. Llenguatges de marques i sistemes de gestió d'informació

UF1. Programació amb XML

UF2. Àmbits d’aplicació de l’XML

UF3. Sistemes de gestió d’informació empresarial

M05. Fonaments de maquinari

UF1. Arquitectura de sistemes

UF2. Instal•lació, configuració i recuperació de programari

UF3. Implantació i manteniment de CPD

M06. Administració de sistemes operatius

UF1: Administració avançada de sistemes operatius

UF2:Automatització de tasques i llenguatges de guions

M07. Planificació i administració de xarxes

UF1. Introducció a les xarxes.

UF2. Administració de dispositius de xarxa

UF3. Administració avançada de xarxes.

M08. Serveis de xarxa i Internet

UF1. Serveis de noms i configuració automàtica

UF2. Serveis Web i de transferència de fitxers

UF3. Correu electrònic i missatgeria

UF4. Serveis d’audio I video

M09. Implantació d'aplicacions web

UF1.Llenguatges de guions de servidor

UF2.Implantació de gestors de continguts

M10. Administració de sistemes gestors de bases de dades

UF1. Llenguatges SQL: DCL i extensió procedimental 

UF2. Instal•lació i ajustament de SGBD corporatiu

M11. Seguretat i alta disponibilitat

UF1. Seguretat física, lògica i legislació

UF2. Seguretat activa i accés remot

UF3. Tallafocs i servidors intermediaris

UF4. Alta disponibilitat

M12.Formació i orientació laboral.

 UF1. Incorporació al treball

UF2. Prevenció de riscos laborals

M13. Empresa i iniciativa emprenedora.  UF1. Empresa i iniciativa emprenedora
M14.Projecte  UF1. Projecte d'administració de sistemes informàtics en xarxa
M15. Formació en centres de treball  
MP16: Ciberseguretat i Hacking Ètic

UF1. Ciberseguretat i ciber-inteligència

UF2. Hacking ètic
MP17: Seguretat en sistemes, xarxes i serveis

UF1. Seguretat en dispositius mòbils i IoT.

UF2. Seguretat en serveis.

UF3. Seguretat en aplicacions web.

UF4. Seguretat en xarxes.

 

 

 

 

 

 

Aquest centre participa en les accions finançades pel Ministeri d’Educació i Formació
Professional i per la Unió Europea Next Generation EU.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i de 0% de coeficient digital, de conformitat amb l’annex 6 Taula de seguiment per a l’acció pel clima i l’etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.


L’Institut de l’Ebre participa en el programa del Fons Social Europeu + 2021/2027 Orientació educativa en centres de formació professional

 
 
 

 

Aquest centre participa en les accions finançades pel Ministeri d’Educació i Formació
Professional i per la Unió Europea Next Generation EU.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i de 0% de coeficient digital, de conformitat amb l’annex 6 Taula de seguiment per a l’acció pel clima i l’etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.


L’Institut de l’Ebre participa en el programa del Fons Social Europeu + 2021/2027 Orientació educativa en centres de formació professional

 

Institut de l'Ebre Av. Colom 34-42 43500 Tortosa Tel: 977500949 Fax: 977503064 e-mail: iesebre@iesebre.com