WhatsApp      

CFGM Atenció a les persones en situació de dependència

Durada:
2 cursos acadèmics
Horari:
1r de 8h a 14,30h
2n de 15,00h a 20,30h
Hores de pràctiques:
449
Modalitat Dual:
Informa't a:
Secretaria o
iesebre@iesebre.com

 

Aprèn treballant

És un cicle de dos cursos on podràs aprendre a treballar per a donar assistència adreçada a les persones dependents, no autosuficients a nivell funcional i que requereixen un ajut, vigilància o cura especial.

Els col•lectius amb els quals podràs treballar en el futur s’ inclouen en els grups següents: persones grans, malalts crònics amb dependència i pacients en situació terminal, malalts amb demència, així com persones amb malaltia mental i persones amb diversitat funcional física i cognitiva.

A CFGM d’Atenció  a persones en situació de dependència, aprendràs treballant fent pràctiques en empreses tant públiques com privades del nostre territori

 

Què faràs?

 • Determinar les necessitats assistencials i psicosocials de la persona en situació de dependència.
 • Organitzar les activitats d’atenció a les persones en situació de dependència (higiene personal, atenció psicosocial, alimentació...), afavorint la seva col•laboració i la de la família.
 • Gestionar la documentació bàsica i el pressupost de la unitat de convivència.
 • Realitzar les activitats de manteniment i neteja del domicili de l’usuari.
 • Realitzar els trasllats, mobilitzacions i suport a la deambulació de les persones en situació de dependència.
 • Realitzar la gestió bàsica per a la creació i funcionament d’una petita empresa

 

De què pots treballar?

 • Governant/a o responsable de planta en les institucions residencials.
 • Cuidador/a de persones grans, persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial en les diferents institucions.
 • Tècnic/a d’atenció a domicili.
 • Treballador/a familiar.
 • Auxiliar d’educació especial en centres educatius.
 • Teleoperador/a d’assistència.
 • Assistent personal.

Què estudiaràs? 

 
Mòduls Unitats formatives
M01: Organització de l’atenció a les persones en situació de dependència

UF1. Context de la intervenció sociosanitària

UF2.  Organització de la intervenció sociosanitària

M02: Atenció Sanitària 

UF1.  Mobilització de persones en situació de dependència

UF2.  Activitats d’assistència sanitària

UF3.  Suport en la ingesta

UF4.  Aplicació de tractaments per a persones en situació de dependència

M03: Atenció higiènica

UF1.  Higiene personal

UF2.  Higiene de l’entorn

M04: Atenció i suport psicosocial

 

UF1.  Suport en el desenvolupament dels hàbits d’autonomia personal i social

UF2.  Suport en l’estimulació cognitiva de les persones

UF3.  Suport en l’animació grupal

UF4.  Suport en el desenvolupament de les relacions socials

M05: Característiques i necessitats de les persones en situació de dependència.

 

UF1.  Autonomia personal

UF2.  Persones grans

UF3.  Persones amb malaltia mental

UF4.  Persones amb discapacitat intel•lectual

UF5.  Persones amb discapacitat física

M06: Teleassistència

UF1.  Teleassistència

M07: Suport domiciliari

UF1.  Organització del treball domiciliari

UF2.  Gestió i administració de la llar

UF3.  Gestió i preparació de l’alimentació

UF4.  Manteniment i neteja de la llar

M08: Suport en la comunicació

UF1.  Suport en la comunicació

M09: Destreses socials

UF 1.  Habilitats socials del professional

UF2. Treball en equip

M10: Primers auxilis

UF1.  Recursos i trasllat d’accidentat

UF2.  Suport vital bàsic (SVB) i ús dels desfibril•ladors

UF3.  Atenció sanitària d’urgència

M11: Formació i orientació laboral

UF 1: Incorporació al treball.

UF 2: Prevenció de riscos laborals.

M12: Empresa i iniciativa emprenedora

UF 1: Empresa i iniciativa emprenedora.

M13: Anglès tècnic UF 1: Anglès tècnic.
M14: Síntesi UF 1: Síntesi.
M15: Formació en centres de treball  

 

 

 

Aquest centre participa en les accions finançades pel Ministeri d’Educació i Formació
Professional i per la Unió Europea Next Generation EU.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i de 0% de coeficient digital, de conformitat amb l’annex 6 Taula de seguiment per a l’acció pel clima i l’etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.


L’Institut de l’Ebre participa en el programa del Fons Social Europeu + 2021/2027 Orientació educativa en centres de formació professional

 
 
 

 

Aquest centre participa en les accions finançades pel Ministeri d’Educació i Formació
Professional i per la Unió Europea Next Generation EU.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i de 0% de coeficient digital, de conformitat amb l’annex 6 Taula de seguiment per a l’acció pel clima i l’etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.


L’Institut de l’Ebre participa en el programa del Fons Social Europeu + 2021/2027 Orientació educativa en centres de formació professional

 

Institut de l'Ebre Av. Colom 34-42 43500 Tortosa Tel: 977500949 Fax: 977503064 e-mail: iesebre@iesebre.com