WhatsApp      

CFGM Mecanització

Durada:
2 cursos acadèmics
Horari:
1r de 8h a 14,30h
2n de 15,00h a 20,30h
Hores de pràctiques:
416
Modalitat Dual:
Informa't a:
Secretaria o
iesebre@iesebre.com

 

Aprèn treballant

En aquest cicle de dos anys podràs aprendre a executar processos de mecanització, consistents en mecanitzar peces, amb mitjans convencionals, especials i maquinària de control numèric tot verificant el producte obtingut.

Aquest cicle inclou pràctiques en empreses del sector.

 

Què faràs?

 • Interpretar la informació tècnica inclosa en els plànols, normes de fabricació i catàlegs.
 • Preparar màquines i sistemes, segons els procediments establerts.
 • Programar màquines eina de control numèric (CNC), robots i manipuladors.
 • Operar amb màquines eina d’arrencament de ferritja, de conformació i especials.
 • Verificar productes amb els instruments de mesura.
 • Fer el manteniment de màquines i equips de mecanització.
 • Aplicar procediments de qualitat, prevenció de riscos laborals i mediambientals,
 • Adaptar-se als canvis tecnològics.
 • Complir amb els objectius de la producció.
 • Crear i gestionar una petita empresa.
 • Interpretar en llengua anglesa documents tècnics .

 

De què pots treballar?

 • Ajustador operari de màquines eina.
 • Polidor de metalls i afilador d’eines.
 • Operador de màquines per treballar metalls.
 • Operador de màquines eina.
 • Operador de robots industrials.
 • Treballador de la fabricació d’eines, mecànic i ajustador, modelista matricer.
 • Personal torner, fresador i mandrinador

Què estudiaràs? 

 
Mòduls Unitats formatives
M01: Processos de mecanització

UF 1 Processos de mecanització per arrencament de ferritja

UF 2 Processos de mecanització per abrasió, electroerosió, procediments especials, tall i conformat

UF 3 Costos de mecanitzat

UF 4 Tractaments tèrmics

M02: Mecanització per control numèric

UF 01 Programació de màquines de CNC

UF 02 Preparació de màquines de CNC

UF 03 Mecanització en màquines de CNC 

M03: Fabricació per abrasió, electroerosió, tall i conformat i processos especials

UF 1 Fabricació per abrasió

UF 2 Fabricació per electroerosió i processos especials

UF 3 Fabricació per tall i conformat

UF 4 Processos de soldadura

M04: Fabricació per arrencament de ferritja

 

UF 1 Torn

UF 2 Fresadora

UF 3 Màquines auxiliars per a l’arrencament de ferritja

UF 4 Organització de processos de mecanitzat per arrencament de ferritja 

M05: Sistemes automatitzats

 

UF 1 Preparació de sistemes automàtics

UF 2 Programació de sistemes automàtics

M06: Interpretació i representació gràfica

UF 1 Interpretació gràfica

UF 2 Representació gràfica

M07: Metrologia i assaigs

UF 1 Metrologia

UF 2 Assaigs mecànics, metal·logràfics i no destructius

UF 3 Control de processos

UF 4 Sistemes i models de gestió de qualitat

M08: Formació i orientació laboral

UF 1: Incorporació al treball

UF 2: Prevenció de riscos laborals

M09: Empresa i iniciativa emprenedora

UF 1: Empresa i iniciativa emprenedora

M10: Anglès tècnic UF 1: Anglès tècnic
M11: Síntesi UF 1: Síntesi
M12: Formació en centres de treball  

 

 

 

Aquest centre participa en les accions finançades pel Ministeri d’Educació i Formació
Professional i per la Unió Europea Next Generation EU.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i de 0% de coeficient digital, de conformitat amb l’annex 6 Taula de seguiment per a l’acció pel clima i l’etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.


L’Institut de l’Ebre participa en el programa del Fons Social Europeu + 2021/2027 Orientació educativa en centres de formació professional

 
 
 

 

Aquest centre participa en les accions finançades pel Ministeri d’Educació i Formació
Professional i per la Unió Europea Next Generation EU.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i de 0% de coeficient digital, de conformitat amb l’annex 6 Taula de seguiment per a l’acció pel clima i l’etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.


L’Institut de l’Ebre participa en el programa del Fons Social Europeu + 2021/2027 Orientació educativa en centres de formació professional

 

Institut de l'Ebre Av. Colom 34-42 43500 Tortosa Tel: 977500949 Fax: 977503064 e-mail: iesebre@iesebre.com