WhatsApp      

CFGM Gestió administrativa

Durada:
2 cursos acadèmics
Horari:
1r de 8h a 14,30h
2n de 15,00h a 20,30h
Hores de pràctiques:
416
Modalitat Dual:
Informa't a:
Secretaria o
iesebre@iesebre.com

 

Aprèn treballant

En aquest cicle podràs realitzar activitats de recolzament administratiu en l’àmbit laboral, comptable, financer i fiscal. També d’atenció al client/usuari, tant en empreses públiques com privades, aplicant la normativa vigent i protocols de qualitat assegurant la satisfacció del client i actuant segons normes de prevenció de riscos laborals i protecció ambiental. 

A CFGM de Gestió Administrativa, aprendràs treballant:

 • Utilitzem la metodologia de simulació d’empreses que ens permet convertir l’aula en una empresa organitzada per departaments
 • Podràs fer pràctiques en empreses tant públiques com privades del nostre territori
 • Assistiràs a fires simulades 
 • Podràs conèixer altres països i millorar l’anglès amb el projecte “Student Entrepreneurship in Europe”

 

Què faràs?

 • Elaborar i tramitar documentació i comunicacions internes en l’empresa.
 • Classificar, enregistrar i arxivar documents i comunicacions. 
 • Enregistrar comptablement la documentació amb seguretat.
 • Dominar els programes informàtics que utilitza l’empresa la seva activitat diària.
 • Realitzar gestions administratives de tresoreria i en les àrees de selecció formació i gestió de recursos humans segons la normativa vigent.
 • Activitats d’atenció al client/usuari en l’àmbit administratiu i comercial.

 

De què pots treballar?

 • Auxiliar administratiu 
 • Ajudant d’oficina
 • Auxiliar administratiu de cobraments i pagaments
 • Administratiu comercial
 • Auxiliar administratiu de gestió de personal
 • Auxiliar administratiu de les administracions publiques .
 • Recepcionista
 • Empleat d’atenció al client
 • Empleat de tresoreria
 • Empleat de mitjans de pagament

Què estudiaràs?

 
Mòduls Professionals Unitats formatives
M01. Comunicació empresarial i atenció al client

UF1 Comunicació empresarial oral 

UF2 Comunicació empresarial escrita 

UF3 Sistemes d’arxiu 

UF4 Atenció al client/usuari

M02. Operacions de compravenda

UF1 Circuit administratiu de la compravenda 

UF2 Gestió d’estocs 

UF3 Declaracions fiscals

M03. Operacions de recursos humans

UF1 Selecció i formació 

UF2 Contractació i retribució 

UF3 Processos de l’activitat laboral 

M04. Operacions de gestió de tresoreria

UF1 Control de tresoreria 

UF2 Instruments financers i d’assegurances 

UF3 Operacions financeres bàsiques 

M05. Tècnica Comptable

UF1 Patrimoni i metodologia comptable 

UF2 Cicle comptable bàsic 

UF3 Cicle comptable mitjà  

M06. Tractament de la documentació comptable

UF1 Preparació i codificació comptable 

UF2 Registre comptable 

UF3 Comptes anuals bàsics 

UF4 Verificació i control intern 

M07. Tractament informàtic

UF1 Tecnologia i comunicacions digitals 

UF2 Ordinografia i gravació de dades 

UF3 Tractament de la informació escrita i numèrica 

UF4 Tractament de dades i integració d’aplicacions 

UF5 Presentacions multimèdia de continguts 

UF6 Eines d’internet per a l’empresa 

M08. Operacions administratives de suport 

UF1 Selecció i tractament de la informació 

UF2 Operacions logístiques de suport administratiu 

M09. Anglès

UF1 Anglès tècnic

M10. Empresa i Administració

UF1 Innovació i emprenedoria 

UF2 Empresa i activitat econòmica 

UF3 Administracions públiques 

UF4 Fiscalitat empresarial bàsica 

M11. Empresa a l’aula

UF1 Empresa a l'aula 

M12. Formació i orientació laboral

UF1 Incorporació al treball 

UF2 Prevenció dels riscos laborals

M12. Formació pràctica en centres de treball

UF1 Formació en centres de treball

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

Institut de l'Ebre Av. Colom 34-42 43500 Tortosa Tel: 977500949 Fax: 977503064 e-mail: iesebre@iesebre.com