WhatsApp      

Beques curs 24-25

  1. Generals
  2. Ajuts alumnat amb necessitat específica de suport educatiu (NEE)

 

1. Beques per a ensenyaments postobligatoris 24-25

 

TERMINIS

La sol·licitud s'ha de presentar del  19 de març de 2024 a les 09.00h i finalitzarà el proper 10 de maig de 2024 a les 15.00h

Encara que no sàpigues què voldràs estudiar el curs vinent o bé tens dubtes de si estudiaràs o no, cal que presentis la sol·licitud de beca dins del termini. Al formulari de sol·licitud fes-hi constar els estudis que creus que faràs.

Si quan arriba el moment de matricular-te els estudis són uns altres, no passa res. Tindràs un termini, al mes de setembre, per modificar aquesta informació a la sol·licitud (accedint a la seu del Ministeri). 

Desa o anota la contrasenya per tal de recordar-la si has de fer algun modificació en el futur.

Informació sobre documentació, requisits i imports de les beques:

https://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/beques/beques-postobligatoris/

L’accés a la tramitació electrònica de la sol·licitud el podeu trobar en els següent enllaços:

https://sede.educacion.gob.es/

www.educacionyfp.gob.es

https://www.becaseducacion.gob.es/portada.html

 

2. Ajuts alumnat amb necessitat específica de suport educatiu (NEE)


QUÈ SÓN?

Es tracta d’ajuts individualitzats convocats pel Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports.

Modalitats dels ajuts: 

  • Ajuts i subsidis per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu derivada de discapacitat o trastorn greu de conducta o trastorn de la comunicació i el llenguatge o trastorn de l'espectre autista.
  • Ajuts i subsidi per a programes complementaris a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu associada a altes capacitats.

 

TERMINIS

El termini per presentar la sol·licitud és del 30/04/2024 i al 13/09/2024.


SOL·LICITUD

https://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/ajuts-nee

https://sede.educacion.gob.es/sede/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=1886

 

Aquest centre participa en les accions finançades pel Ministeri d’Educació i Formació
Professional i per la Unió Europea Next Generation EU.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i de 0% de coeficient digital, de conformitat amb l’annex 6 Taula de seguiment per a l’acció pel clima i l’etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.


L’Institut de l’Ebre participa en el programa del Fons Social Europeu + 2021/2027 Orientació educativa en centres de formació professional

 
 
 

 

Aquest centre participa en les accions finançades pel Ministeri d’Educació i Formació
Professional i per la Unió Europea Next Generation EU.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i de 0% de coeficient digital, de conformitat amb l’annex 6 Taula de seguiment per a l’acció pel clima i l’etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.


L’Institut de l’Ebre participa en el programa del Fons Social Europeu + 2021/2027 Orientació educativa en centres de formació professional

 

Institut de l'Ebre Av. Colom 34-42 43500 Tortosa Tel: 977500949 Fax: 977503064 e-mail: iesebre@iesebre.com