WhatsApp      

Beques curs 23-24

  1. Ajuts alumnat amb necessitat específica de suport educatiu (NEE)
  2. Generals

 

1. Ajuts alumnat amb necessitat específica de suport educatiu (NEE)


QUÈ SÓN?

Es tracta d’ajuts individualitzats convocats pel Ministeri d'Educació i Formació Professional per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu.

Modalitats dels ajuts: 

  • Ajuts i subsidis per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu derivada de discapacitat o trastorn greu de conducta o trastorn de la comunicació i el llenguatge o trastorn de l'espectre autista.
  • Ajuts i subsidi per a programes complementaris a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu associada a altes capacitats.

 

TERMINIS

El termini per presentar la sol·licitud és del 8 de maig al 20 de setembre de 2023


MÉS INFORMACIÓ I SOL·LICITUD

Tot el procés de sol·licitud de la beca es fa a través de la seu electrònica del Ministeri d'Educació i Formació Professional. 

https://sede.educacion.gob.es/sede/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=1886


Més informació: https://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/ajuts-nee

 

2. Beques per a ensenyaments postobligatoris 23-24


TERMINIS

La sol·licitud s'ha de presentar del 27 de març al 17 de maig de 2023, ambdós inclosos.

Encara que no sàpigues què voldràs estudiar el curs vinent o bé tens dubtes de si estudiaràs o no, cal que presentis la sol·licitud de beca dins del termini. Al formulari de sol·licitud fes-hi constar els estudis que creus que faràs.

Si quan arriba el moment de matricular-te els estudis són uns altres, no passa res. Tindràs un termini, al mes de setembre, per modificar aquesta informació a la sol·licitud (accedint a la seu del Ministeri). 

Desa o anota la contrasenya per tal de recordar-la si has de fer algun modificació en el futur


Informació sobre documentació, requisits i imports de les beques:

https://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/beques/beques-postobligatoris/

 

L’accés a la tramitació electrònica de la sol·licitud el podeu trobar en els següent enllaços:

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/05/050130/ficha/050130-2023.html

https://sede.educacion.gob.es/portada.html

https://www.becaseducacion.gob.es/portada.html

 

Aquest centre participa en les accions finançades pel Ministeri d’Educació i Formació
Professional i per la Unió Europea Next Generation EU.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i de 0% de coeficient digital, de conformitat amb l’annex 6 Taula de seguiment per a l’acció pel clima i l’etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.


L’Institut de l’Ebre participa en el programa del Fons Social Europeu + 2021/2027 Orientació educativa en centres de formació professional

 
 
 

 

Aquest centre participa en les accions finançades pel Ministeri d’Educació i Formació
Professional i per la Unió Europea Next Generation EU.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i de 0% de coeficient digital, de conformitat amb l’annex 6 Taula de seguiment per a l’acció pel clima i l’etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.


L’Institut de l’Ebre participa en el programa del Fons Social Europeu + 2021/2027 Orientació educativa en centres de formació professional

 

Institut de l'Ebre Av. Colom 34-42 43500 Tortosa Tel: 977500949 Fax: 977503064 e-mail: iesebre@iesebre.com