WhatsApp      

ALTRES

Per a temes d'orientació acadèmica siop@iesebre.com

 

Per a altres tràmits de Secretaria no recollits en els apartats anteriors iesebre@iesebre.com

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

Institut de l'Ebre Av. Colom 34-42 43500 Tortosa Tel: 977500949 Fax: 977503064 e-mail: iesebre@iesebre.com