WhatsApp      

SOL·LICITUD DE TÍTOL ACADÈMIC I PROFESSIONAL 

 

Per sol·licitar el títol cal que passeu per secretaria del centre. Heu de portar una fotocòpia del DNI. Us donare un resguard per tal que feu el pagament a “La Caixa”. 

 

 

TAXES D'EXPEDICIÓ DE TÍTOLS 

 

  • ESO: gratuït
  • Batxillerat: 66,90€
  • Cicles formatius de grau mitjà ( títol de Tècnic/a ) : 66,90 €
  • Cicles formatius de grau superior ( títol de Tècnic/a superior ) : 74,95 €
  • Ensenyaments d'arts  plàstiques i disseny: (títol de Tècnic/a superior ) : 74,95 €
  • Per disposar del títol de família nombrosa de categoria general, cal abonar només el 50% de les taxes.
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

Institut de l'Ebre Av. Colom 34-42 43500 Tortosa Tel: 977500949 Fax: 977503064 e-mail: iesebre@iesebre.com