WhatsApp      

IFE Manteniment d'instal·lacions esportives

Durada:
4 cursos acadèmics
Hores:
3.360 hores

FCT:
Durant l'últim curs
Informa't a:
Secretaria o
iesebre@iesebre.com
Per a més informació clica aquí.


Descripció

Aquests estudis desenvolupen competències per fer tasques auxiliars en el control d'accés, circulació i assistència als usuaris i visitants d'instal·lacions esportives; el suport a l'organització d'activitats fisicoesportives seguint instruccions o un pla de treball; la prevenció per a la millora de la seguretat dins del recinte; la reposició o reparació d'avaries de nivell bàsic, i el tractament de dades, textos i confecció de documentació sota supervisió, observant les normes de prevenció de riscos laborals i la protecció mediambiental corresponents, i també competències de comunicació, autonomia personal i participació en activitats comunitàries.

 

Accés

Poden accedir als itineraris els joves amb necessitats educatives especials associades a una discapacitat intel·lectual lleu o moderada, que tenen com a mínim 16 anys d'edat i com a màxim 20 l'any natural d'inici de l'itinerari, i preferentment que no hagin obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria.

Excepcionalment, també s'hi poden acollir joves que tenen l'edat i les necessitats indicades abans, que hagin obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria, però que no puguin accedir als ensenyaments de formació professional ordinaris.

Què faràs?

 • Conèixer i visitar diferents instal·lacions esportives i els seus espais.
 • Realitzar sortides per conèixer de primera mà recursos i serveis municipals.
 • Utilitzar les eines bàsiques per al manteniment del centre.
 • Participar en activitats que promocionen l'autonomia i la cura d'un mateix.
 • Treballar en equip dins l'aula. 
 • Aprendre a partir de tallers, xerrades i formacions de diferents professionals de l'entorn. 
 • Elaborar registres i inventaris. 
 • Fer ús de les eines digitals per al treball d'aula. 
 • Apropar-te progressivament al món laboral.  

 

De què pots treballar?

 • Auxiliar de manteniment d'instal·lacions esportives 
 • Auxiliar de Consergeria d'instal·lacions esportives 
 • Control d'accessos en esdeveniments esportius 
 • Auxiliar d'organització d'activitats esportives   

Què estudiaràs?

 
Mòduls Professionals
M01. Vida Saludable i cura d’un mateix
M02. Comunicació i Relacions Interpersonals 
M03. Viure en entorns propers
M04. Ús d’establiments i serveis
M05. Organització personal
M06. Activitats comunitàries
M07. Participació ciutadana
M08. Iniciació a l’activitat laboral
M09. Organització de les empreses
M10. Mon Laboral
M11. Desenvolupament en el lloc de treball
M12. Tutoria I
M13. Tutoria II
M14  Tutoria III
M15  Tutoria IV
M16 Accés d’usuaris i organització de la instal·lació físico-esportiva
M17 Assistència en l’organització d’espais, activitats i repartiment de material en la instal·lació físico-esportiva
M18 Reparació d’avaries i reposició d’estris
M19 Operacions bàsiques de prevenció en les instal·lacions esportives
M20 Aplicacions bàsiques d'ofimàtica
M21 Formació en centres de treball

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

Institut de l'Ebre Av. Colom 34-42 43500 Tortosa Tel: 977500949 Fax: 977503064 e-mail: iesebre@iesebre.com