WhatsApp      

IFE Manteniment d'instal·lacions esportives

Durada:
4 cursos acadèmics
Hores:
3.360 hores

FCT:
Durant l'últim curs
Informa't a:
Secretaria o
iesebre@iesebre.com
Per a més informació clica aquí.


Descripció

Aquests estudis desenvolupen competències per fer tasques auxiliars en el control d'accés, circulació i assistència als usuaris i visitants d'instal·lacions esportives; el suport a l'organització d'activitats fisicoesportives seguint instruccions o un pla de treball; la prevenció per a la millora de la seguretat dins del recinte; la reposició o reparació d'avaries de nivell bàsic, i el tractament de dades, textos i confecció de documentació sota supervisió, observant les normes de prevenció de riscos laborals i la protecció mediambiental corresponents, i també competències de comunicació, autonomia personal i participació en activitats comunitàries.

 

Accés

Poden accedir als itineraris els joves amb necessitats educatives especials associades a una discapacitat intel·lectual lleu o moderada, que tenen com a mínim 16 anys d'edat i com a màxim 20 l'any natural d'inici de l'itinerari, i preferentment que no hagin obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria.

Excepcionalment, també s'hi poden acollir joves que tenen l'edat i les necessitats indicades abans, que hagin obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria, però que no puguin accedir als ensenyaments de formació professional ordinaris.

Què faràs?

 • Conèixer i visitar diferents instal·lacions esportives i els seus espais.
 • Realitzar sortides per conèixer de primera mà recursos i serveis municipals.
 • Utilitzar les eines bàsiques per al manteniment del centre.
 • Participar en activitats que promocionen l'autonomia i la cura d'un mateix.
 • Treballar en equip dins l'aula. 
 • Aprendre a partir de tallers, xerrades i formacions de diferents professionals de l'entorn. 
 • Elaborar registres i inventaris. 
 • Fer ús de les eines digitals per al treball d'aula. 
 • Apropar-te progressivament al món laboral.  

 

De què pots treballar?

 • Auxiliar de manteniment d'instal·lacions esportives 
 • Auxiliar de Consergeria d'instal·lacions esportives 
 • Control d'accessos en esdeveniments esportius 
 • Auxiliar d'organització d'activitats esportives   

Què estudiaràs?

 
Mòduls Professionals
M01. Vida Saludable i cura d’un mateix
M02. Comunicació i Relacions Interpersonals 
M03. Viure en entorns propers
M04. Ús d’establiments i serveis
M05. Organització personal
M06. Activitats comunitàries
M07. Participació ciutadana
M08. Iniciació a l’activitat laboral
M09. Organització de les empreses
M10. Mon Laboral
M11. Desenvolupament en el lloc de treball
M12. Tutoria I
M13. Tutoria II
M14  Tutoria III
M15  Tutoria IV
M16 Accés d’usuaris i organització de la instal·lació físico-esportiva
M17 Assistència en l’organització d’espais, activitats i repartiment de material en la instal·lació físico-esportiva
M18 Reparació d’avaries i reposició d’estris
M19 Operacions bàsiques de prevenció en les instal·lacions esportives
M20 Aplicacions bàsiques d'ofimàtica
M21 Formació en centres de treball

 

 

 

 

Aquest centre participa en les accions finançades pel Ministeri d’Educació i Formació
Professional i per la Unió Europea Next Generation EU.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i de 0% de coeficient digital, de conformitat amb l’annex 6 Taula de seguiment per a l’acció pel clima i l’etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.


L’Institut de l’Ebre participa en el programa del Fons Social Europeu + 2021/2027 Orientació educativa en centres de formació professional

 
 
 

 

Aquest centre participa en les accions finançades pel Ministeri d’Educació i Formació
Professional i per la Unió Europea Next Generation EU.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i de 0% de coeficient digital, de conformitat amb l’annex 6 Taula de seguiment per a l’acció pel clima i l’etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.


L’Institut de l’Ebre participa en el programa del Fons Social Europeu + 2021/2027 Orientació educativa en centres de formació professional

 

Institut de l'Ebre Av. Colom 34-42 43500 Tortosa Tel: 977500949 Fax: 977503064 e-mail: iesebre@iesebre.com