WhatsApp      

CFGS Realització de projectes d'audiovisuals i espectacles

Durada:
2 cursos acadèmics
Horari:
1r de 8h a 14,30h/2n de 15,00h a 21:30h
Hores de pràctiques:
416
Modalitat Dual:
Informa't a:
Secretaria o
iesebre@iesebre.com


Aprèn treballant

T’agrada el cinema, el teatre o la televisió? Vols aprendre a fer els teus propis vídeos? Et vindria de gust escriure, organitzar i dirigir un videoclip o un curtmetratge? I, òbviament, aprendre a muntar-lo al teu ordinador... Però aquest cicle és molt més, perquè t’ensenyarà també a regir un espectacle o esdeveniment.

Com a professional, podràs treballar en el sector de la producció i realització de tot tipus de programes audiovisuals (cinema, vídeo, multimèdia, televisió i newmedia) i en el de la producció i realització d’espectacles (arts escèniques, produccions musicals i esdeveniments).

A més podràs fer pràctiques a les empreses d’audiovisuals i espectacles més importants de les Terres de l’Ebre. 

 

Què faràs

 • Dominar el llenguatge audiovisual i escènic.
 • Planificar la realitzaió de projectes de cinema i vídeo.
 • Crear programes televisius.
 • Muntar i postproduir programes audiovisuals.
 • Organitzar i realitzar la regidoria d’espectacles i esdeveniments.
 • Controlar l’ús de càmeres de fotografía, televisió i cinema.
 • Desenvolupar projectes d’audiovisuals des de la idea inicial fins a la seva emissió.

 

De què treballaràs

Les sortides professionals a les que pots accedir en el món laboral són:

 • Ajudant de direcció en cinema.
 • Ajudant de realització de vídeo.
 • Ajudant de realització de televisió.
 • Responsable d’àrea d’audiovisuals (en empreses alienes a l’activitat).
 • Muntador de cinema.
 • Editor muntador de vídeo.
 • Cap de regidoria.
 • Regidor d’espectacles en viu.
 • Regidor d’esdeveniments.

 


Pla docent

 
Mòduls Professionals Unitats formatives
M1. Planificació de la realització en cinema i
vídeo

UF1 Planificació de la realització 

UF2 Guió i càsting

UF3 Posada en escena 

UF4 Recursos de producció i pla de rodatge

M2. Processos de realització en cinema i vídeo

UF1 Programació dels mitjans tècnics i humans 

UF2 Organització i control del rodatge

UF3 Direcció d’assajos i proves

UF4 Direcció de l’enregistrament 

UF5 Preparació per a la postproducció

M3. Planificació de la realització en televisió

UF1 Estructura televisiva

UF2 Escaletes TV i pla de treball

UF3 Gestió dels recursos per a un programa de televisió

UF4 Planificació multicàmera de la posada en escena

 M4. Processos de realització en televisió

UF1 Configuració dels equips tècnics del control 

UF2 Pla de treball i minutat 

UF3 Assaig i realització multicàmera

M5. Planificació del muntatge i postproducció
d’audiovisuals

UF1 Teoria i tècnica del muntatge

UF2 Formats i equips de postproducció

UF3 Preparació i captura dels materials de muntatge

UF4 Tècniques i eines de generació d’efectes i grafisme

M6. Realització del muntatge i postproducció d’audiovisuals

 

UF1 Configuració i manteniment dels equips

UF2 Realització de la postproducció

UF3 Generació i introducció d’efectes

UF4 Processos per a l’acabat i generació del màster

M7. Planificació de la regidoria d’espectacles i
esdeveniments

UF1 Projecte escènic

UF2 Posada en escena i planificació d'assajos

UF3 Documentació i adaptació de l’espectacle a nous espais

M8. Processos de regidoria d’espectacles i
esdeveniments

UF1 Preparació dels recursos tècnics i humans

UF2 Direcció i coordinació d’equips

UF3 Coordinació  i execució de l’espectacle

UF4 Tancament  i valoració de l’espectacle

M9. Mitjans tècnics audiovisuals i escènics

UF1 Equips d’il·luminació i escenotècnia 

UF2 Equipament de captació d’imatge 

UF3 Equips de so 

UF4 Mitjans tècnics en programes de televisió multicàmera i sistemes d'emissió

UF5 Equipament de postproducció en projectes audiovisuals i multimèdia

M10. Formació i orientació laboral

UF1 Incorporació al treball

UF2 Prevenció de riscos laborals

M11. Empresa i iniciativa emprenedora

UF1 Empresa i iniciativa emprenedora

M12. Projecte de realització de projectes d’audiovisuals i espectacles

 

M13. Formació en centres de treball

 

 

 

Aquest centre participa en les accions finançades pel Ministeri d’Educació i Formació
Professional i per la Unió Europea Next Generation EU.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i de 0% de coeficient digital, de conformitat amb l’annex 6 Taula de seguiment per a l’acció pel clima i l’etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.


L’Institut de l’Ebre participa en el programa del Fons Social Europeu + 2021/2027 Orientació educativa en centres de formació professional

 
 
 

 

Aquest centre participa en les accions finançades pel Ministeri d’Educació i Formació
Professional i per la Unió Europea Next Generation EU.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i de 0% de coeficient digital, de conformitat amb l’annex 6 Taula de seguiment per a l’acció pel clima i l’etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.


L’Institut de l’Ebre participa en el programa del Fons Social Europeu + 2021/2027 Orientació educativa en centres de formació professional

 

Institut de l'Ebre Av. Colom 34-42 43500 Tortosa Tel: 977500949 Fax: 977503064 e-mail: iesebre@iesebre.com