WhatsApp      

CFGS Assistència a la direcció

Durada:
2 cursos acadèmics
Horari:
1r de 8h a 14,30h
2n de 15,00h a 20,30h
Hores de pràctiques:
350
Modalitat Dual:
 
Informa't a:
Secretaria o
iesebre@iesebre.com

 

Aprèn treballant

En aquest cicle podràs assistir a la direcció i a altres departaments en les activitats d’organització, representació de l’entitat i fer les funcions administrativa i documental; gestionar-ne la informació i la comunicació interna i externa, i realitzar altres tasques per delegació, utilitzant, si és el cas, la llengua anglesa i/o una altra llengua estrangera, aplicant la normativa vigent i protocols de gestió de qualitat, que assegurin la satisfacció del client.

 A CFGS d’Assistència a la Direcció, aprendràs treballant:

 • Podràs fer pràctiques en empreses tant públiques com privades del nostre territori
 • Podràs treballar en modalitat DUAL combinant la formació a l’aula amb una beca amb sou a l’empresa
 • Podràs conèixer altres països i millorar l’anglès amb el projecte “Student Entrepreneurship in Europe”

 

Què faràs?

 • Administrar sistemes d’informació i arxiu.
 • Organitzar, gestionar i coordinar l’agenda i les comunicacions de la direcció.
 • Desenvolupar tasques de relacions públiques en l’empresa.
 • Realitzar tasques bàsiques d’administració de les àrees comercial, financera, comptable i fiscal de l’empresa.
 • Desenvolupar i verificar les tasques administratives de selecció, formació dels recursos humans, ajuntant-se a la normativa vigent i a la política empresarial.
 • Desenvolupar i verificar l’atenció client/usuari en l’àmbit administratiu.
 • Supervisar i aplicar procediments de gestió de la qualitat.

 

De què pots treballar?

 • Assistent a la direcció
 • Assistent personal
 • Secretari de direcció
 • Assistent de despatxos i oficines
 • Assistent jurídic 
 • Assistent en departaments de recursos humans
 • Administratius en les administracions i organismes públics 

Què estudiaràs?

 3x2 amb CFGS d’administració i finances: en 3 anys pots tenir 2 titulacions

 
Mòduls Professionals Unitats formatives
M01. Comunicació i atenció al client

UF1 Processos de comunicació oral i escrita a l'empresa

UF2 Atenció al client

UF3 Gestió documental, arxiu i registre

M02. Gestió de la documentació jurídica i empresarial

UF1 Organització de la documentació jurídica empresarial

UF2 Contractació empresarial

UF3 Tramitació davant les administracions públiques

M03. Procés integral de l’activitat comercial

UF1 Patrimoni i metodologia comptable

UF2 Fiscalitat empresarial

UF3 Gestió administrativa de les operacions de compravenda i tresoreria

UF4 Registre comptable i comptes anuals

M04. Recursos humans i responsabilitat social corporativa

UF1 Processos administratius de recursos humans

UF2 Reclutament i desenvolupament professional S

M05. Ofimàtica i procés de la informació

UF1 Tecnologia i comunicacions digitals i processament de dades

UF2 Tractament avançat, arxiu i presentació de la informació escrita d’aplicacions

UF3 Gestió de bases de dades, disseny de fulls de càlcul i integració d’aplicacions

M06. Anglès 

UF1 Anglès Tècnic 

M07. Segona llengua estrangera

UF1 Segona llengua estrangera

M08. Protocol empresarial

UF1 Relacions públiques en l’entorn empresarial 

UF2 Tècniques de protocol, empresarial i institucional 

UF3 Cartes de serveis i compromisos de qualitat 

M09. Organització d’esdeveniments empresarials

UF1 Coordinació i gestió d’equips de treball 

UF2 Organització i coordinació d’esdeveniments i projectes 

UF3 Organització de viatges corporatius 

M10. Gestió avançada de la informació

UF1 Sistemes de gestió documental 

UF2 Gestió informatitzada de projectes empresarial 

M11. Formació i orientació laboral

UF1 Incorporació al treball 

UF2 Prevenció de riscos laborals

M12.  Projecte d'administració i finances d’assistència a la direcció

UF1  Projecte d'administració i finances d’assistència a la direcció

M13. Formació en centres de treball

UF1 Formació en centres de treball

 

 

Aquest centre participa en les accions finançades pel Ministeri d’Educació i Formació
Professional i per la Unió Europea Next Generation EU.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i de 0% de coeficient digital, de conformitat amb l’annex 6 Taula de seguiment per a l’acció pel clima i l’etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.


L’Institut de l’Ebre participa en el programa del Fons Social Europeu + 2021/2027 Orientació educativa en centres de formació professional

 
 
 

 

Aquest centre participa en les accions finançades pel Ministeri d’Educació i Formació
Professional i per la Unió Europea Next Generation EU.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i de 0% de coeficient digital, de conformitat amb l’annex 6 Taula de seguiment per a l’acció pel clima i l’etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.


L’Institut de l’Ebre participa en el programa del Fons Social Europeu + 2021/2027 Orientació educativa en centres de formació professional

 

Institut de l'Ebre Av. Colom 34-42 43500 Tortosa Tel: 977500949 Fax: 977503064 e-mail: iesebre@iesebre.com