WhatsApp      

CFGS Dietètica

Durada:
2 cursos acadèmics
Horari:
1r de 8h a 14,30h
2n de 15,00h a 20,30h
Hores de pràctiques:
410
Modalitat Dual:
No
Informa't a:
Secretaria o
iesebre@iesebre.com


Aprèn treballant

El tècnic Superior en Dietètica elabora dietes adaptades a persones i col·lectius, participa en el control de la qualitat de l‘alimentació humana, analitza els seus comportaments alimentaris i les seves necessitats nutricionals i  programa i aplica activitats educatives que millorin els hàbits alimentaris de la població, sota la supervisió corresponent.

 

Què faràs

 • Organitzar i gestionar, al seu nivell, l'àrea de treball assignada a la unitat/gabinet.
 • Elaborar i supervisar dietes adaptades a persones i col·lectius segons les seves necessitats nutricionals.
 • Elaborar i supervisar dietes adaptades a pacients i col·lectius segons la seva patologia específica.
 • Controlar i supervisar la composició qualitativa dels aliments per determinar-ne la qualitat higienicodietètica.
 • Supervisar la conservació, la manipulació i la transformació dels aliments de consum humà.
 • Promoure la salut de les persones i la comunitat a través de l'educació alimentària, mitjançant activitats de promoció i educació per a la salut.

 

De què treballaràs 

Principals ocupacions i llocs de treball:

 • Dietista.
 • Tècnic en dietètica i nutrició.
 • Responsable d'alimentació en empreses de servei d'àpats.
 • Tècnic en higiene dels aliments.
 • Consultor en alimentació.
 • Educador sanitari.

 

I a més a més...

Si estàs treballant o no pots assistir a totes les classes t’oferim la possibilitat de:

 • Matricular-te a crèdits solts.
 • Matrícula semipresencial

 

L'experiència d'exalumnat

La meva opinió envers el cicle de dietètica és que són uns estudis de formació  complerts i interessants. En aquest cicle estic aprenent  tot el referent a la ciència de la dietètica i a la vegada he adquirit coneixements que hem són  útils per a l'alimentació diària i de la meva família.

Es un cicle que té moltes sortides professionals, la qual cosa també el fa més útil a efectes pràctics.

Per últim, m'agradaria destacar la professionalitat dels docents del curs ja que són experts en la matèria i saben transmetre  els seus coneixements als alumnes.

Rosa Domingo

 

Personalment crec que és un cicle molt complet. A mi m'agrada molt.

Crec que és una bona opció per a la gent a la qui li agradi i es vulgui dedicar a la dietètica.

Crec que el nivell és elevat, no ho puc comparar amb altres cicles del centre, però jo he cursat una diplomatura i realment m'està costant més esforç i més dedicació aquest cicle. Tot i tenir les condicions personals bastant diferents a quan vaig estudiar infermeria. És molt  didàctic i requereix molt de temps.

Jo estic molt contenta dels coneixements que estic adquirint en aquest cicle. 

Dietoteràpia m'agrada molt i la puc aplicar al mon laboral, ja que a nivell d'hospitalització tot són patologies  i estic ampliant coneixements que en enfermeria es donen de forma molt bàsica.

Mònica Llambrich

 


 

Pla docent

 
Crèdits
Crèdit 1: Organització i gestió de l'àrea de treball assignada en la unitat/gabinet de dietètica
Crèdit 2: Alimentació equilibrada
Crèdit 3: Dietoteràpia
Crèdit 4: Control alimentari
Crèdit 5: Microbiologia i higiene alimentària 
Crèdit 6: Educació sanitària i promoció de la salut
Crèdit 7: Fisiopatologia aplicada a la dietètica
Crèdit 8: Relacions en l’àmbit de treball
Crèdit 9: Formació i orientació laboral 
Crèdit 10: FPCT 
Crèdit 11 : Crèdit síntesi 

 

Aquest centre participa en les accions finançades pel Ministeri d’Educació i Formació
Professional i per la Unió Europea Next Generation EU.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i de 0% de coeficient digital, de conformitat amb l’annex 6 Taula de seguiment per a l’acció pel clima i l’etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.


L’Institut de l’Ebre participa en el programa del Fons Social Europeu + 2021/2027 Orientació educativa en centres de formació professional

 
 
 

 

Aquest centre participa en les accions finançades pel Ministeri d’Educació i Formació
Professional i per la Unió Europea Next Generation EU.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i de 0% de coeficient digital, de conformitat amb l’annex 6 Taula de seguiment per a l’acció pel clima i l’etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.


L’Institut de l’Ebre participa en el programa del Fons Social Europeu + 2021/2027 Orientació educativa en centres de formació professional

 

Institut de l'Ebre Av. Colom 34-42 43500 Tortosa Tel: 977500949 Fax: 977503064 e-mail: iesebre@iesebre.com