WhatsApp      

CFGM Gestió administrativa (àmbit sanitari)

Durada:
2 cursos acadèmics
Horari:
1r de 8h a 14,30h
2n de 15,00h a 20,30h
Hores de pràctiques:
416
Modalitat Dual:
Informa't a:
Secretaria o
iesebre@iesebre.com

 

Aprèn treballant

En aquest cicle podràs realitzar activitats de recolzament administratiu en l’àmbit laboral, comptable, financer i fiscal en l’àmbit sanitari. També d’atenció al client/usuari, tant en empreses públiques com privades, aplicant la normativa vigent i protocols de qualitat assegurant la satisfacció del client i actuant segons normes de prevenció de riscos laborals i protecció ambiental. 
 

A CFGM de Gestió Administrativa (àmbit sanitari), aprendràs treballant:

 • Utilitzem la metodologia de simulació d’empreses que ens permet convertir l’aula en una empresa organitzada per departaments
 • Podràs fer pràctiques en empreses tant públiques com privades del nostre territori
 • Assistiràs a fires simulades 
 • Podràs conèixer altres països i millorar l’anglès amb el projecte “Student Entrepreneurship in Europe”

 

Què faràs?

 • Elaborar i tramitar documentació i comunicacions internes en l’empresa.
 • Classificar, enregistrar i arxivar documents i comunicacions. 
 • Enregistrar comptablement la documentació amb seguretat.
 • Dominar els programes informàtics que utilitza l’empresa la seva activitat diària.
 • Realitzar gestions administratives de tresoreria i en les àrees de selecció formació i gestió de recursos humans segons la normativa vigent.
 • Activitats d’atenció al client/usuari en l’àmbit administratiu i comercial.

 

De què pots treballar?

 • Auxiliar administratiu 
 • Ajudant d’oficina
 • Auxiliar administratiu de cobraments i pagaments
 • Administratiu comercial
 • Auxiliar administratiu de gestió de personal
 • Auxiliar administratiu de les administracions públiques
 • Recepcionista
 • Empleat d’atenció al client
 • Empleat de tresoreria
 • Empleat de mitjans de pagament

Què estudiaràs?

 
Mòduls Professionals Unitats formatives
M01. Comunicació empresarial i atenció al client

UF1 Comunicació empresarial oral 

UF2 Comunicació empresarial escrita 

UF3 Sistemes d’arxiu 

UF4 Atenció al client/usuari

M02. Operacions administratives de compravenda 

UF1 Circuit administratiu de la compravenda 

UF2 Gestió d’estocs 

UF3 Declaracions fiscals derivades de la compravenda

M03. Operacions administratives de recursos humans

UF1 Selecció i formació 

UF2 Contractació i retribució 

UF3 Processos de l’activitat laboral 

M04. Operacions auxiliars de gestió de tresoreria

UF 1 Control de tresoreria

UF 2 Tramitació d’instruments financers i d’assegurances

UF 3 Operacions financeres bàsiques

M05. Tècnica Comptable

UF1 Patrimoni i metodologia comptable 

UF2 Cicle comptable bàsic 

UF3 Cicle comptable mitjà  

M06. Tractament de la documentació comptable

UF1 Preparació i codificació comptable

UF 2 Registre comptable

UF 3 Comptes anuals i control intern

M07. Tractament informàtic de la informació

UF 1 Tecnologia i comunicacions digitals

UF 2 Ordinografia i gravació de dades

UF 3 Tractament de la informació escrita i numèrica

UF 4 Tractament de dades i integració d’aplicacions

UF 5 Presentacions multimèdia de continguts

UF 6 Eines d’internet per a l'empresa

M08. Anglès

UF1 Anglès tècnic 

M09. Empresa i Administració

UF1 Innovació i emprenedoria 

UF2 Empresa i activitat econòmica 

UF3 Administracions públiques 

UF4 Fiscalitat empresarial bàsica 

M10. Empresa a l’aula

 UF1 Empresa a l'aula 

M11. Formació i orientació laboral

UF1 Incorporació al treball 

UF2 Prevenció dels riscos laborals

M12. Formació en centres de treball

 UF1 Formació en centres de treball

M13. Operacions administratives de gestió sanitària 

UF1 El sistema sanitari i l’àrea de treball.

UF2 Documentació i gestió sanitària

M14  Informació de suport per a la realització de proves i serveis complementaris

UF1 Anatomia bàsica orientada a proves i serveis complementaris

UF2 Llenguatge en l’àmbit de la salut

 

 

 

 

Aquest centre participa en les accions finançades pel Ministeri d’Educació i Formació
Professional i per la Unió Europea Next Generation EU.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i de 0% de coeficient digital, de conformitat amb l’annex 6 Taula de seguiment per a l’acció pel clima i l’etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.


L’Institut de l’Ebre participa en el programa del Fons Social Europeu + 2021/2027 Orientació educativa en centres de formació professional

 
 
 

 

Aquest centre participa en les accions finançades pel Ministeri d’Educació i Formació
Professional i per la Unió Europea Next Generation EU.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i de 0% de coeficient digital, de conformitat amb l’annex 6 Taula de seguiment per a l’acció pel clima i l’etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.


L’Institut de l’Ebre participa en el programa del Fons Social Europeu + 2021/2027 Orientació educativa en centres de formació professional

 

Institut de l'Ebre Av. Colom 34-42 43500 Tortosa Tel: 977500949 Fax: 977503064 e-mail: iesebre@iesebre.com