WhatsApp      

CFGM Manteniment electromecànic

Durada:
2 cursos acadèmics
Horari:
1r de 8h a 14,30h
2n de 15,00h a 20,30h
Hores de pràctiques:
383
Modalitat Dual:
Informa't a:
Secretaria o
iesebre@iesebre.com

 

Aprèn treballant

En aquest cicle podràs aprendre a mantenir, reparar, muntar, posar en marxa, realitzar millores i a trobar avaries de maquinaria industrial. Al acabar-lo sabràs com muntar i mantenir la part mecànica, pneumàtica, hidràulica i elèctrica d’instal•lacions i equips.

 

Què faràs?

Les tasques més rellevants que faràs en aquest cicle són:

 • Muntar sistemes d’automatització industrial
 • Mantenir sistemes d’automatització industrial
 • Muntar i mantenir maquinaria i equip mecànic
 • Mantenir sistemes mecànics hidràulics i pneumàtics de línies de producció automatitzades
 • Muntar, reparar i posar en marxa sistemes mecànics
 • Muntar, reparar i posar en marxa sistemes pneumàtics, hidràulics, elèctrics i electrònics de bens d’equip i maquinària industrial
 • Fer operacions de mecanitzat i unió en processos de muntatge de bens d’equip i maquinària industrial

 

De què pots treballar?

Les sortides professionals a les que pots accedir en el món laboral són:

 • Mecànic/a de manteniment
 • Muntador/a industrial
 • Muntador/a d'equips elèctrics
 • Muntador/a d'equips electrònics
 • Mantenidor/a de línia automatitzada
 • Muntador/a de béns d'equip
 • Muntador/a d'automatismes pneumàtics i hidràulics
 • Instal•lador/a electricista industrial
 • Electricista de manteniment i reparació d'equips de control, mesura i precisió

Què estudiaràs? 

 
Mòduls Unitats formatives
M01: Tècniques de fabricació

UF1 Interpretació gràfica

UF2 Metrologia i materials

UF3 Mecanització

M02: Tècniques d'unió i muntatge.

UF1 Procediments de muntatge i unió

UF2 Conformació i unions no soldades

UF3 Soldadura

M03: Electricitat i automatismes elèctrics.

UF1 Mesures en circuits elèctrics

UF2 Instal•lacions electrotècniques 

UF3 Quadres elèctrics 

M04: Automatismes pneumàtics i hidràulics. 

 

UF1 Automatismes pneumàtics

UF2 Automatismes hidràulics

UF3 Programació d’automatismes pneumàtics i hidràulics.

M05: Muntatge i manteniment mecànic. 

 

UF1 Elements de màquines

UF2 Muntatge i posada en marxa de màquines

UF3 Manteniment mecànic

M06: Muntatge i manteniment elèctricelectrònic.

UF1 Màquines elèctriques

UF2 Muntatge i manteniment de màquines elèctriques

UF3 Sistemes automàtics per màquines elèctriques

M07: Muntatge i manteniment de línies automàtiques

UF1 Organització  del manteniment industrial.

UF2 Processos auxiliars de producció

UF3 Sistemes mecatrònics

UF4 Manteniment correctiu en sistemes mecatrònics

M08: Formació i orientació laboral

UF 1: Incorporació al treball.

UF 2: Prevenció de riscos laborals.

M09: Empresa i iniciativa emprenedora

UF 1: Empresa i iniciativa emprenedora.

M10: Anglès tècnic UF 1: Anglès tècnic.
M11: Síntesi UF 1: Síntesi.
M12: Formació en centres de treball  

 

 

 

Aquest centre participa en les accions finançades pel Ministeri d’Educació i Formació
Professional i per la Unió Europea Next Generation EU.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i de 0% de coeficient digital, de conformitat amb l’annex 6 Taula de seguiment per a l’acció pel clima i l’etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.


L’Institut de l’Ebre participa en el programa del Fons Social Europeu + 2021/2027 Orientació educativa en centres de formació professional

 
 
 

 

Aquest centre participa en les accions finançades pel Ministeri d’Educació i Formació
Professional i per la Unió Europea Next Generation EU.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i de 0% de coeficient digital, de conformitat amb l’annex 6 Taula de seguiment per a l’acció pel clima i l’etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.


L’Institut de l’Ebre participa en el programa del Fons Social Europeu + 2021/2027 Orientació educativa en centres de formació professional

 

Institut de l'Ebre Av. Colom 34-42 43500 Tortosa Tel: 977500949 Fax: 977503064 e-mail: iesebre@iesebre.com