WhatsApp      

CFGM Farmàcia i parafarmàcia

Durada:
2 cursos acadèmics
Horari:
1r curs de 8h a 14,30h
2n curs de 15,00h a 20,30h
Hores de pràctiques:
416
Modalitat Dual:
Informa't a:
Secretaria o
iesebre@iesebre.com

 

Aprèn treballant

T’agradaria treballar en una farmàcia? El tècnic en Farmàcia i Parafarmàcia assisteix en la dispensació i elaboració de productes farmacèutics i realitza la venda de productes parafarmacèutics, és a dir , productes relacionats amb la salut, higiene corporal, estètica, cosmètica  o dietètica.

També fomenta la promoció de la salut i executa tasques administratives i de control de magatzem.

 

Què faràs?

 • Rebre i atendre als clients.
 • Entendre  les necessitats dels clients. 
 • Informar, assessorar i aconsellar als clients.
 • Empaquetar els productes venuts i realitzar el cobrament als clients.
 • S'encarrega de controlar els subministraments dels productes. 
 • Realitzar tasques administratives lligades a la gestió de receptes mèdiques, cobrament, control de caixa i tramitació de liquidacions transferides.
 • Gestionar l'estoc de productes per tal d'evitar caducitats.
 • Emet i transmet les comandes a proveïdors.
 • Gestiona la recollida selectiva de medicaments i altres productes caducats i els fa arribar als punts de recollida selectiva pertinents.

 

De què pots treballar?

 • Personal tècnic en farmàcia.
 • Personal tècnic auxiliar de farmàcia.
 • Personal tècnic de magatzem de medicaments.
 • Personal tècnic en farmàcia hospitalària.
 • Personal tècnic en establiments de parafarmàcia

Què estudiaràs?  

 
Mòduls Professionals Unitats formatives
M01. Oficina de farmàcia

UF1 Organització farmacèutica

UF2 Control d'existències

UF3 Documents de compravenda

UF4 Documents de dispensació

M02. Dispensació de productes farmacèutics.

UF1 Protocols de dispensació

UF2 Farmacologia

UF3 Terapèutica

UF4 Dispensació hospitalària

UF5 Homeopatia i fitoteràpia

M03. Dispensació de productes parafarmacèutics

UF1 Parafarmàcia

UF2 Dermofarmàcia

UF3 Dietètica

UF4 Biocides

UF5 Productes sanitaris, ortopèdia i pròtesi

M04. Formulació magistral 

UF1 Normes de correcta elaboració

UF2 Elaboració de fórmules 

M05. Promoció de la salut

UF1 Educació per a la salut

UF2 Controls analítics

UF3 Comunicació amb l'usuari i col·laboració en el consell farmacèutic 

M06. Disposició i venda de productes

UF1 Atenció a l’usuari

UF2 Organització i venda de productes

M07. Operacions bàsiques de laboratori  UF1 Material i instruments de laboratori

UF2 Preparació de dissolucions

UF3 Separació de mescles de substàncies

UF4 Identificació de substàncies

UF5 Presa de mostres

M08. Primers auxilis

UF1 Recursos i trasllat d’accidentats

UF2 Suport vital bàsic (SVB) i ús dels desfibril•ladors

UF3 Atenció sanitària d’urgència

M09. Anatomofisiologia i patologia bàsiques

UF1 L’organització del cos humà, la salut i la malaltia

UF2 El moviment i la percepció

UF3 L’oxigenació i la distribució de sang

UF4 El metabolisme, l’excreció la regulació interna i la relació amb l’exterior

M10. FOL

UF1 Incorporació al treball

UF2 Prevenció de riscos laborals

M11. EIE UF1 Empresa i iniciativa emprenedora 
M12. Anglès tècnic UF1 Anglès tècnic 
M13. Crèdit de síntesi UF1 Síntesi 
M14. Formació en centres de treball Formació en centres de treball

 

 

Aquest centre participa en les accions finançades pel Ministeri d’Educació i Formació
Professional i per la Unió Europea Next Generation EU.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i de 0% de coeficient digital, de conformitat amb l’annex 6 Taula de seguiment per a l’acció pel clima i l’etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.


L’Institut de l’Ebre participa en el programa del Fons Social Europeu + 2021/2027 Orientació educativa en centres de formació professional

 
 
 

 

Aquest centre participa en les accions finançades pel Ministeri d’Educació i Formació
Professional i per la Unió Europea Next Generation EU.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i de 0% de coeficient digital, de conformitat amb l’annex 6 Taula de seguiment per a l’acció pel clima i l’etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.


L’Institut de l’Ebre participa en el programa del Fons Social Europeu + 2021/2027 Orientació educativa en centres de formació professional

 

Institut de l'Ebre Av. Colom 34-42 43500 Tortosa Tel: 977500949 Fax: 977503064 e-mail: iesebre@iesebre.com