WhatsApp      

CFGM Emergències Sanitàries

Durada:
2 cursos acadèmics
Horari:
1r curs de 8h a 14,30h
2n curs de 15,00h a 20,30h
Hores de pràctiques:
416
Modalitat Dual:
Informa't a:
Secretaria o
iesebre@iesebre.com

 

Aprèn treballant

En aquest cicle aprendràs com  traslladar i prestar atenció bàsica sanitària i psicològica en les ambulàncies així com dur a terme activitats de teleoperació i teleassistència sanitària. 

També aprendràs a col·laborar en l'organització i desenvolupament dels plans d'emergència, dels dispositius de risc previsibles i de la logística sanitària davant d'una emergència individual, col·lectiva o catàstrofe.

Aprendràs totes les tècniques necessàries mitjançant simulació de determinades situacions d’emergències mèdiques.

 

Què faràs?

 • Evacuar el pacient o la víctima emprant les tècniques de mobilització i immobilització.
 • Aplicar les tècniques de suport vital bàsic i d’atenció bàsica inicia.
 • Col·laborar en la classificació de les víctimes. Ajudar el personal mèdic i d’infermeria.
 • Donar suport psicològic bàsic al pacient, familiars i afectats.
 • Atendre als centres gestors de teleoperació i teleassistència.
 • Netejar i desinfectar l’habitacle del vehicle sanitari i la seva dotació.
 • Verificar el funcionament bàsic dels equips mèdics i mitjans auxiliars del vehicle sanitari.
 • Controlar i reposar les existències de material sanitari que hi ha a l’ambulància

 

De què pots treballar?

 • Tècnic en transport sanitari
 • Tècnic en emergències sanitàries
 • Personal operador de teleassistència
 • Personal operador de centre de  coordinació d´urgències i emergències  

Què estudiaràs?  

 
Mòduls Professionals Unitats formatives
M01. Manteniment mecànic preventiu del vehicle

UF 1 Funcionament electromecànic del vehicle

UF 2 Manteniment i reparacions simples

M02. Logística sanitària en emergències

UF1 Desplegament en emergències 

UF2 Materials, subministraments i comunicacions

UF3 Coordinació d'evacuació

M03. Dotació sanitària

UF1 Control de material i manteniment de la dotació sanitària

UF2 Condicionament de la dotació sanitària

UF3 Control de la documentació

M04. Assistència sanitària inicial en situacions d'emergència

UF 1 Atenció sanitària immediata 96

UF 2 Atenció a múltiples víctimes

M05. Assistència sanitària especial en situacions d´emergència

UF1 Material i medicació

UF2 Lesions per agents físics

UF3 Lesions per agents químics i biològics

UF4 Patologia orgànica d'urgència

UF5 Patologia neurològica i psiquiàtrica d'urgència

UF6 Atenció al part imminent

M06. Evacuació i trasllat

 

 

UF 1 Condicionaments d'espais d'intervenció

UF 2 Mobilització

UF 3 Immobilització

UF 4 Conducció i transferència

M07. Suport psicològic en situacions d´emergència

UF1 Suport psicològic en situacions d'emergència

M08. Plans d´emergència i dispositius de riscs previsibles

UF 1 Plans d'emergència

UF 2 Dispositius de risc previsibles

M09. Teleemergències

UF 1 Centres coordinadors 33

UF 2 Recepció i valoració de la demanda

M10.Anatomofisiologia i patologia bàsiques

UF1 L’organització del cos humà, la salut i la malaltia

UF2 El moviment i la percepció

UF3 L’oxigenació i la distribució de sang

UF4 El metabolisme, l’excreció la regulació interna i la relació amb l’exterior

M11. FOL

UF1 Incorporació al treball

UF2 Prevenció de riscos laborals

M12. EIE

UF1 Empresa i iniciativa emprenedora

M13. Anglès tècnic

UF1 Anglès tècnic

M14. Crèdit de síntesi UF1 Síntesi
M15. Formació en centres de treball UF1 Formació en centres de treball

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

Institut de l'Ebre Av. Colom 34-42 43500 Tortosa Tel: 977500949 Fax: 977503064 e-mail: iesebre@iesebre.com