WhatsApp      

CFGM Sistemes microinformàtics i xarxes

Durada:
2 cursos acadèmics
Horari:
1r curs de 8h a 14,30h
2n curs de 15,30h a 21:30h
Hores de pràctiques:
383
Modalitat Dual:
Informa't a:
Secretaria o
iesebre@iesebre.com

 

Aprèn treballant

En aquest cicle aprendràs tot el que necessites per a treballar en el sector serveis dedicat a la comercialització, el muntatge i la reparació d’equips, xarxes i serveis microinformàtics en general, com a part del suport informàtic de l’organització o en entitats de qualsevol grandària i sector productiu que utilitzen sistemes microinformàtics i xarxes de dades per a la seva gestió. També faràs les pràctiques en empreses del territori.

 

Què faràs?

 • Instal·lar, configurar i mantenir sistemes microinformàtics.
 • Muntar i configurar ordinadors i perifèrics, i instal·lar i configurar el seu programari bàsic i d’aplicació.
 • Instal·lar i configurar xarxes locals cablejades, sense fil o mixtes, i la seva connexió a xarxes públiques.
 • Instal·lar, configurar i mantenir serveis multiusuari, aplicacions i dispositius compartits en un entorn de xarxa local.
 • Mantenir sistemes microinformàtics i xarxes locals, substituint-ne, actualitzant-ne i ajustant-ne els components.
 • Assegurar el funcionament dels sistemes en condicions de qualitat i seguretat.

 

De què pots treballar?

 • Personal tècnic instal•lador-reparador d’equips informàtics.
 • Personal tècnic de suport informàtic.
 • Personal tècnic de xarxes de dades.
 • Personal reparador de perifèrics de sistemes microinformàtics.
 • Comercials de microinformàtica.
 • Personal operador de teleassistència.
 • Personal operador de sistemes. 

Què estudiaràs? 

 
Mòduls Unitats formatives

M01: Muntatge i manteniment d’equips 

UF 1: Electricitat a l’ordinador

UF 2: Components d’un equip microinformàtic

UF 3:  Muntatge d’un equip microinformàtic

UF 4: Noves tendències de muntatge 

UF 5: Manteniment d’equips microinformàtics

UF 6: Instal•lació de programari

M02: Sistemes operatius monolloc 

 

UF 1: Introducció als sistemes operatius

UF 2: Sistemes operatius propietaris

UF 3: Sistemes operatius lliures

M03 Aplicacions ofimàtiques 

 

UF 1: Aplicacions ofimàtiques i atenció a l’usuari

UF 2: El correu i l’agenda electrònica

UF 3: Processadors de text  

UF 4: Fulls de càlcul  

UF 5: Bases de dades  

UF 6: Imatge i vídeo – Presentacions   

M04 Sistemes operatius en xarxa 

UF 1: Sistemes operatius propietaris en xarxa

UF 2: Sistemes operatius lliures en xarxa

UF 3: Compartició de recursos i seguretat

UF 4: Integració de sistemes operatius 

M05  Xarxes locals 

UF 1: Introducció a les xarxes locals

UF 2: Configuració de commutadors  i encaminadors

UF 3: Resolució d’incidències en xarxes locals

M06  Seguretat informàtica

UF 1: Seguretat passiva

UF 2: Còpies de seguretat

UF 3: Legislació de seguretat i protecció de dades

UF 4: Seguretat activa

UF 5: Tallafocs i monitoratge de xarxes

M07  Serveis de xarxa  

UUF 1: Configuració de la xarxa (DNS i DHCP)

UF 2: Correu electrònic i transmissió d’arxius

UF 3: Servidor web i servidor intermediari o proxy

UF 4: Accés a sistemes remots

M08  Aplicacions Web

UF 1: Ofimàtica  i  eines web

UF 2: Gestors d’arxius web

UF 3: Gestors de continguts

UF 4: Portals web d’aprenentatge 

UF 5. Fonaments d'HTML i fulls d'estils

M09: FOL

UF 1: Incorporació al treball

UF 2: Prevenció de riscos laborals

M10: EIE

UF 1: Empresa i iniciativa emprenedora

M11 Anglès tècnic

UF 1: Anglès tècnic

M12 Síntesi UF1: Síntesi
M12: Formació en centres de treball  

 

 

 

Aquest centre participa en les accions finançades pel Ministeri d’Educació i Formació
Professional i per la Unió Europea Next Generation EU.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i de 0% de coeficient digital, de conformitat amb l’annex 6 Taula de seguiment per a l’acció pel clima i l’etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.


L’Institut de l’Ebre participa en el programa del Fons Social Europeu + 2021/2027 Orientació educativa en centres de formació professional

 
 
 

 

Aquest centre participa en les accions finançades pel Ministeri d’Educació i Formació
Professional i per la Unió Europea Next Generation EU.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i de 0% de coeficient digital, de conformitat amb l’annex 6 Taula de seguiment per a l’acció pel clima i l’etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.


L’Institut de l’Ebre participa en el programa del Fons Social Europeu + 2021/2027 Orientació educativa en centres de formació professional

 

Institut de l'Ebre Av. Colom 34-42 43500 Tortosa Tel: 977500949 Fax: 977503064 e-mail: iesebre@iesebre.com