WhatsApp      

CFGM Preimpressió digital

Durada:
2 cursos acadèmics
Horari:
1r de 8h a 14,30h
2n de 15,00h a 20,30h
Hores de pràctiques:
383
Modalitat Dual:
 
Informa't a:
Secretaria o
iesebre@iesebre.com

 

Aprèn treballant

És el disseny gràfic la teva passió? T’agradaria treballar amb edició d’imatges, dissenys vectorials, fer publicacions digitals i interactives o elaborar pàgines web amb animacions? Al cicle de Preimpressió digital podràs aprendre a fer tot això utilitzant equipaments teconològics d’última generació com ara els equips informàtics de la família d’Apple, escàners, impressores i plòtters d’impressió digital i tall de producció professional.

A CFGM de preimpressió digital, aprendràs treballant:

 • Utilitzem la metodologia de simulació d’empreses que ens permet convertir l’aula en una empresa de disseny i arts gràfiques.
 • Participaràs en la maquetació, disseny i impressió de projectes reals amb els quals podràs posar en pràctica els coneixements apresos a l’aula.
 • Podràs fer pràctiques a les principals empreses d’arts gràfiques i estudis de disseny de les Terres de l’Ebre
 • Podràs estudiar en modalitat Dual combinant la formació a l’aula amb una beca amb sou a una empresa.

 

Què faràs?

 • Digitalitzaràs, retocaràs i tractaràs imatges 
 • Il•lustraràs vectorialment
 • Maquetaràs i compaginaràs publicacions 
 • Supervisaràs la qualitat dels productes gràfics. 
 • Realitzaràs la tirada complint les especificacions tècniques i aplicant les condicions del plec i les mesures de seguretat.
 • Efectuaràs la imposició digital dels diversos productes gràfics 
 • Acoblaràs els diversos elements de les publicacions electròniques i els seus enllaços. 
 • Podràs verificar l’adequació dels materials al producte gràfic a executar. 

 

De què pots treballar?

 • Tècnic en preimpressió
 • Tècnic en tractament de textos
 • Tècnic en tractament d'imatges
 • Maquetador/ compaginador digital
 • Preparador d'arxius digitals
 • Escanista 
 • Tècnic en imposició digital
 • Operador d'equips de filmació 

A més fomentem,  l’esperit emprenedor de manera que en un futur pugues també crear la teva pròpia empresa.


Què estudiaràs? 

 
Mòduls Unitats formatives
M01 Tractament de textos.

UF1 Equips i programari de tractament de textos

UF2 Tractament digital de textos i correcció

M02 Tractaments d’imatges en mapa de bits.

UF1 Preparació d’originals i obtenció d’imatges digitals

UF2  Ajust dimensional i tonal de les imatges

UF3 Realització de fotomuntatges

UF4 Realització de fotomuntatges

UF5 Obtenció de proves de color

M03 Imposició i obtenció digital de la forma impressora.

UF1 Traçat i imposició digital

UF2 Obtenció digital de formes impressores 

M04 Impressió digital.

UF 1 Tractament de la informació digital

UF 2 Preparació de matèries primeres, consumibles i equips d'impressió digital

UF 3 Impressió, acabats i manteniment preventiu amb dispositius digitals

M05 Compaginació.

 

UF1 Elaboració de maquetes i fulls d'estil

UF2 Compaginació i correcció de proves de productes editorials

UF3 Compaginació de productes extra-editorials

M06 Il·lustració vectorial.

UF1 Imatges vectorials i retolació

UF2 Composició infogràfica i il·lustració

M07 Identificació de materials en preimpressió

UF1 Processos i productes gràfics

UF2Formes impressores, suports i tintes d'impressió

M08 Realització de publicacions electròniques 

UF1 Preparació d'elements i realització de productes multimèdia

UF2 Realització d'animacions

UF3 Creació i publicació de pàgines web

UF4 Maquetació i publicació de llibres electrònics

M09 Formació i orientació laboral 

UF1 Incorporació al treball 

UF2 Prevenció de riscos laborals 

M10 Empresa i iniciativa emprenedora

UF1 Empresa i iniciativa emprenedora

M11 Anglès tècnic

UF1 Anglès

M12 Síntesi

UF1 Síntesi

M13 FCT  

 

 

 

 

Aquest centre participa en les accions finançades pel Ministeri d’Educació i Formació
Professional i per la Unió Europea Next Generation EU.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i de 0% de coeficient digital, de conformitat amb l’annex 6 Taula de seguiment per a l’acció pel clima i l’etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.


L’Institut de l’Ebre participa en el programa del Fons Social Europeu + 2021/2027 Orientació educativa en centres de formació professional

 
 
 

 

Aquest centre participa en les accions finançades pel Ministeri d’Educació i Formació
Professional i per la Unió Europea Next Generation EU.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i de 0% de coeficient digital, de conformitat amb l’annex 6 Taula de seguiment per a l’acció pel clima i l’etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.


L’Institut de l’Ebre participa en el programa del Fons Social Europeu + 2021/2027 Orientació educativa en centres de formació professional

 

Institut de l'Ebre Av. Colom 34-42 43500 Tortosa Tel: 977500949 Fax: 977503064 e-mail: iesebre@iesebre.com