WhatsApp      

PROVES OBTENCIÓ DEL TÍTOL D'EMERGÈNCIES SANITÀRIES

CALENDARI 

 

CARACTERÍSTIQUES DE LES PROVES

Podeu descarregar-vos les característiques específiques de les proves del cicle formatiu de grau mitjà d’Emergències Sanitàries en el següent enllaç.

 

REALITZACIÓ DE LES PROVES

 • Proves pràctiques: 
  • realització del 17/01/2022 al 24/02/2022
  • publicació qualificacions provisionals a partir del 03/03/2022
  • període de reclamacions del 04/03/2022 al 08/03/2022
  • clica aquí per accedir al calendari de les proves pràctiques
 • Proves úniques i pràctiques: 
  • publicació qualificacions definitives a partir del 14/03/2022 
 • Crèdit/mòdul de síntesi/projecte: 
  • informació de la comissió avaluadora als aspirants 15/03/2022 (16.00 h)
  • exposició i defensa del 04/04/2022 a les 15:00h
  • qualificacions provisionals a partir del 25/04/2022
  • període de reclamacions del 26/04/2022 al 28/04/2022

 

PUBLICACIÓ DE QUALIFICACIONS DEFINITIVES I LLIURAMENT DE CERTIFICATS

 • Publicació de qualificacions definitives: a partir del 03/05/2022
 • Lliurament de certificats de qualificacions: a partir del 03/05/2022

Ja podeu passar per secretaria a recollir els certificats.

 
 

 

 
 
   

 

 
 

 

Institut de l'Ebre Av. Colom 34-42 43500 Tortosa Tel: 977500949 Fax: 977503064 e-mail: iesebre@iesebre.com