WhatsApp      

PROVES D'ACCÉS

 

PROVES ACCÉS GRAU MITJÀ

Podeu trobar tota la informació detallada (requisits, excempcions, etc)  en el següent enllaç:

https://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gm-fp/

 

CALENDARI

Inscripció: del 14 (a partir de les 9 h) al 24 de març de 2022

Pagament de la taxa: fins al 25 de març de 2022 (abans de les 22 h)

Llista provisional d'admesos i exclosos: a partir del 19 d'abril de 2022. Clica aquí per accedir a la llista provisional d'admesos i exclosos.

Presentació de la documentació al centre: del 20 d'abril al 3 de maig de 2022. L’horari d’atenció de la secretaria de l’institut de l’Ebre és:

 • de dilluns a dijous de 10h a 13,30h i de 16h a 18,30
 • divendres de 10 a 13,30h 

Llista definitiva d'admesos i exclosos: a partir del 4 de maig de 2022. Clica aquí per accedir a la llista definitiva d'admesos i exclosos.

 

Prova: 5 de maig de 2022

15.30 h Verificació de la identitat dels aspirants

16 h Primer bloc: parts comunicativa i social

18 h Descans

18.30 h Segon bloc: parts cientificotecnològica i matemàtica

Qualificacions provisionals: a partir del 20 de maig de 2022. Clica aquí per accedir a les qualificacions provisionals.

Termini per presentar reclamacions al centre: del 23 al 25 de maig de 2022. L’horari d’atenció de la secretaria de l’institut de l’Ebre és:

 • de dilluns a dijous de 10h a 13,30h i de 16h a 18,30
 • divendres de 10 a 13,30h 

Qualificacions definitives: 27 de maig de 2022

Emissió de certificats: a partir del 30 de maig de 2022

 

Convocatòria d'incidències

S'adreça a aspirants inscrits que no es poden presentar a la prova per causes de força major que cal acreditar documentalment al centre seu triat per fer la prova. 

 • Inscripció: no més tard de les 12 h del 13 de maig de 2022
 • Llista d'admesos i exclosos: no més tard del 16 de maig de 2022
 • Prova: 17 de maig de 2022 a les 9:30 h

 

 

PROVES ACCÉS GRAU SUPERIOR

Podeu trobar tota la informació detallada (requisits, excempcions, etc)  en el següent enllaç:

https://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/

 

CALENDARI

Inscripció: del 14 (a partir de les 9 h) al 24 de març de 2022

Pagament de la taxa: fins al 25 de març de 2022 (abans de les 22 h)

Llista provisional d'admesos i exclosos: a partir del 20 d’abril de 2022. Clica aquí per accedir a la llista provisional d'admesos i exclosos.

Presentació de la documentació al centre: del 21 d'abril al 4 de maig de 2022. L’horari d’atenció de la secretaria de l’institut de l’Ebre és:

 • de dilluns a dijous de 10h a 13,30h i de 16h a 18,30
 • divendres de 10 a 13,30h 

Llista definitiva d'admesos i exclosos: a partir del 5 de maig de 2022. Clica aquí per accedir a la llista definitiva d'admesos i exclosos

 

Prova 

Part comuna: 10 de maig de 2022

 • 15.30 h Verificació de la identitat dels aspirants
 • 16 h Primer bloc: Llengua Catalana i Llengua Castellana
 • 18 h Descans
 • 18.30 Segon bloc: Llengua Estrangera (Anglès, Francès o Alemany) i Matemàtiques

Part específica: 12 de maig de 2022

 • 15.30 h Verificació de la identitat dels aspirants
 • 16 h Matèries específiques triades

Qualificacions provisionals: a partir del 24 de maig de 2022

Termini per presentar reclamacions al centre: del 25 al 27 de maig de 2022. L’horari d’atenció de la secretaria de l’institut de l’Ebre és:

 • de dilluns a dijous de 10h a 13,30h i de 16h a 18,30h
 • divendres de 10h a 13,30h 

 

Qualificacions definitives: 1 de juny de 2022

Emissió de certificats: a partir del 2 de juny de 2022

Convocatòria d'incidències

S'adreça a aspirants inscrits que no es poden presentar a la prova per causes de força major que cal acreditar documentalment al centre triat per fer la prova. 

 • Inscripció: o més tard de les 12 h del 13 de maig de 2022
 • Llista d'admesos i exclosos: no més tard del 16 de maig de 2022
 • Prova: 18 de maig de 2022
  • part comuna, a les 9.30 h
  • part específica, a les 16 h

 

 
 

 

 
 
   

 

 
 

 

Institut de l'Ebre Av. Colom 34-42 43500 Tortosa Tel: 977500949 Fax: 977503064 e-mail: iesebre@iesebre.com