WhatsApp      

Història de l'Institut

El centre, ubicat al barri de Ferreries de Tortosa, va ser fundat l'any 1928 amb el nom de "Centro de Formación Técnico Industrial" i és un del més antics de Catalunya.

Al llarg de la seva història ha passat per diferents etapes i ha tingut també diferents noms: "Escuela del Trabajo", "Escuela de Maestría Industrial", "Centro de Formación Profesional", "Institut Politècnic de Formació Professional" i "IES-SEP de l'Ebre".

L'Institut de l'Ebre sempre ha donat resposta a les necessitats de formació de les nostres terres, ha anat canviant i evolucionant al mateix temps que ho fa la societat i és un centre de referència a les nostres comarques.

Actualment el centre s'anomena Institut de l'Ebre.

L’Institut està immers en el programa de QUALITAT I MILLORA CONTÍNUA i des del curs 2000 està certificat en la norma ISO 9001/2000, que ens acredita com a centre de qualitat en l'ensenyament i en la gestió de centres.

Des del curs 2005, a més, estem certificats com ESCOLA VERDA.

Des de setembre de 2010, el centre imparteix:

 • Curs preparatori per a les proves d'accés:

  Amb aproximadament 100 alumnes que es preparen per als exàmens a les proves d'accés als cicles de grau superior

 • Cicles Formatius:

  L´Institut de l'Ebre és el centre de referència a les nostres comarques en el camp de la Formació Professional.

  Actualment l´Institut compta amb 1300 alumnes repartits en:

  • 12 cicles formatius de grau mitjà.
  • 15 cicles formatius de grau superior, que donen accés als alumnes que segueixen aquests estudis, tant al món laboral com als estudis universitaris afins al cicle escollit.

  Els cicles formatius han convertit l´Institut de l’Ebre en un centre altament competitiu, dotat d´unes instal·lacions punteres i innovadores, adaptades als canvis tecnològics.

Aquest centre participa en les accions finançades pel Ministeri d’Educació i Formació
Professional i per la Unió Europea Next Generation EU.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i de 0% de coeficient digital, de conformitat amb l’annex 6 Taula de seguiment per a l’acció pel clima i l’etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.

 

 
 
 

 

Aquest centre participa en les accions finançades pel Ministeri d’Educació i Formació
Professional i per la Unió Europea Next Generation EU.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i de 0% de coeficient digital, de conformitat amb l’annex 6 Taula de seguiment per a l’acció pel clima i l’etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.

 

 

Institut de l'Ebre Av. Colom 34-42 43500 Tortosa Tel: 977500949 Fax: 977503064 e-mail: iesebre@iesebre.com