WhatsApp      

Equipaments i serveis

Aules

Nombre d'aules: aules específiques de les famílies professionals (Sanitat, Electricitat-Electrònica, Edificació i Obra Civil, Fabricació Mecànica i manteniment, Administrativa, Comerç, Serveis a la Comunitat, Informàtica) amb equipament informàtic adaptat al seu currículum ; 8 tallers (Metall, Electricitat, Electrònica, Educació Infantil,...), 3 Laboratoris específics (Farmàcia, Cures auxiliars d'Infermeria,...), 2 aules de control numèric i pneumàtica, 2 aules de simulació d'empreses de les famílies professionals d'Administratiu i Comerç.

 

Altres recursos

El centre disposa d'uns 400 ordinadors repartits en diferents aules amb programari adaptat a les necessitats de les matèries a impartir.

També es disposa d'aules amb pissarra digital.

Ha estat una constant la connexió d'internet a tots els espais del centre i, des d'aquest curs, la possibilitat de connexió sense fils (wifi), cosa que permet que l'alumnat pugui portar ordinadors portàtils propis .

Totes les aules comunes del centre disposen d'ordinador amb connexió a internet, de projector amb pantalla i de sistemes de reproducció que permeten poder treballar amb les noves Tecnologies de l'Aprenentatge i del Coneixement (TAC).

 

Serveis

Biblioteca 250 m2 amb façana al carrer Pizarro
Sala de conferències amb equipament audiovisual
Sala d'actes (280 persones)
Bar-menjador
Gimnàs

 

Espai total: 8600 m2

Aquest centre participa en les accions finançades pel Ministeri d’Educació i Formació
Professional i per la Unió Europea Next Generation EU.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i de 0% de coeficient digital, de conformitat amb l’annex 6 Taula de seguiment per a l’acció pel clima i l’etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.

 

 
 
 

 

Aquest centre participa en les accions finançades pel Ministeri d’Educació i Formació
Professional i per la Unió Europea Next Generation EU.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i de 0% de coeficient digital, de conformitat amb l’annex 6 Taula de seguiment per a l’acció pel clima i l’etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.

 

 

Institut de l'Ebre Av. Colom 34-42 43500 Tortosa Tel: 977500949 Fax: 977503064 e-mail: iesebre@iesebre.com