WhatsApp      

#FP empresa

Validació de la formació impartida per empreses o entitats 

En el marc dels convenis de col•laboració signats pel Departament d’Educació, fem que la formació impartida a les empreses sigui reconeguda com a part de la formació reglada.

Innovació i transferència del coneixemen

Podem col·laborar amb la teva empresa per desenvolupar projectes d’innovació i transferència del coneixement.

Assessorament i Reconeixement de l’experiència professional

Validem la teva experiència professional amb una part d’un títol d’FP.

 

Orientació i assessorament professional al llarg de la vida i disseny d’itineraris formatius

T’oferim un itinerari formatiu personalitzat per a la teva professionalització.

Formació a mida per a empreses

Oferim formació a mida per als treballadors/res  de  les empreses del nostre entorn. 

 

 

 Torna a Catàleg de serveis

Aquest centre participa en les accions finançades pel Ministeri d’Educació i Formació
Professional i per la Unió Europea Next Generation EU.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i de 0% de coeficient digital, de conformitat amb l’annex 6 Taula de seguiment per a l’acció pel clima i l’etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.

 

 
 
 

 

Aquest centre participa en les accions finançades pel Ministeri d’Educació i Formació
Professional i per la Unió Europea Next Generation EU.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i de 0% de coeficient digital, de conformitat amb l’annex 6 Taula de seguiment per a l’acció pel clima i l’etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.

 

 

Institut de l'Ebre Av. Colom 34-42 43500 Tortosa Tel: 977500949 Fax: 977503064 e-mail: iesebre@iesebre.com