WhatsApp      

#FP al llarg de la vida

Destinat a persones adultes amb necessitats específiques de formació per tal  millorar la seva inserció laboral. 

Assessorament i Reconeixement de l’experiència professional

Validem la teva experiència professional amb una part d’un títol d’FP.

Orientació i assessorament professional al llarg de la vida i disseny d’itineraris formatius

T’oferim un itinerari formatiu personalitzat per a la teva professionalització.

Matrícula parcial

T’oferim la matrícula d'Unitats formatives soltes per tal d’ampliar els teus coneixements o bé per poder obtenir un títol de manera progressiva, amb modalitat semipresencial.                  

 

Matrícula sense requisits

Persones sense requisit d’accès poden fer la matrícula parcial en el centre educatiu per als mòduls del cicle o cicles que:

a) Continguin la unitat de competència acreditada, o

b) Continguin el mòdul professional obtingut per reconeixement acadèmic

Prova d’accès

Amb la prova d’accès pots obtenir requisits a efectes laborals, però no acadèmics.

 

 

 

 Torna a Catàleg de serveis

Aquest centre participa en les accions finançades pel Ministeri d’Educació i Formació
Professional i per la Unió Europea Next Generation EU.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i de 0% de coeficient digital, de conformitat amb l’annex 6 Taula de seguiment per a l’acció pel clima i l’etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.

 

 
 
 

 

Aquest centre participa en les accions finançades pel Ministeri d’Educació i Formació
Professional i per la Unió Europea Next Generation EU.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i de 0% de coeficient digital, de conformitat amb l’annex 6 Taula de seguiment per a l’acció pel clima i l’etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.

 

 

Institut de l'Ebre Av. Colom 34-42 43500 Tortosa Tel: 977500949 Fax: 977503064 e-mail: iesebre@iesebre.com