WhatsApp      

#FP al llarg de la vida

Destinat a persones adultes amb necessitats específiques de formació per tal  millorar la seva inserció laboral. 

Assessorament i Reconeixement de l’experiència professional

Validem la teva experiència professional amb una part d’un títol d’FP.

Orientació i assessorament professional al llarg de la vida i disseny d’itineraris formatius

T’oferim un itinerari formatiu personalitzat per a la teva professionalització.

Matrícula parcial

T’oferim la matrícula d'Unitats formatives soltes per tal d’ampliar els teus coneixements o bé per poder obtenir un títol de manera progressiva, amb modalitat semipresencial.                  

 

Matrícula sense requisits

Persones sense requisit d’accès poden fer la matrícula parcial en el centre educatiu per als mòduls del cicle o cicles que:

a) Continguin la unitat de competència acreditada, o

b) Continguin el mòdul professional obtingut per reconeixement acadèmic

Prova d’accès

Amb la prova d’accès pots obtenir requisits a efectes laborals, però no acadèmics.

 

 

 

 Torna a Carta de Serveis

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

Institut de l'Ebre Av. Colom 34-42 43500 Tortosa Tel: 977500949 Fax: 977503064 e-mail: iesebre@iesebre.com